Semináre, prednášky

Aktuálne:

Valery Uvarovov opäť na Slovensku, už vo februári 2018

8. – 11.2.2018 prebehne niekoľko seminárov, ktoré prinášajú múdrosť a technológie pravekých civilizácií do každodenného života.

Pripravujeme semináre:

 • Tajomstvá sebazdokonaľovania,
 • Ako si postaviť pyramídu,
 • prekvapenie o dávnej minulosti a symboloch Slovanov.

Martina Turiničová 

Celodenný seminár – “Ja som svetelná pyramída”
– 17.02.2018 – Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava
– 28.04.2018 – Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava

Prednášky so serie “Viditeľný versus neviditeľný svet”
– 07.12.2017 – Energia stavebný materiál Vesmíru – aj hmoty
– 17.01.2018 – Vzostup – procesy oku neviditeľné
– 28.02.2018 – Pyramídy a ich technológie v službách planéty a ľudstva
– 22.03.2018 – Bosnianske pyramídy – online transformácia.
– 15.05.2018
– 21.06.2018

Mini semináre: Otvorená myseľ a srdce: Spoločnosť 5,0 spoločnosť budúcnosti. 

– 12.12.2017 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 16.01.2018 od 18 do 21 hod – Žilina
– 13.02.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 10.04.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 12.06.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava

Už sa konali:

Seminár: Otvorená myseľ a srdce 13.6.2017 (pr. Peter Staněk SAV)

Prednáška: Pyramídy v Bosne a Hercegovine 21.3.2017

Pyramídy v Bosne a Hercegovine (Martina Turiničová)

Vždy od 18 hodiny v Centrum svet možností, Tehelná 25, 821 05 Bratislava

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na prednášku Martina Turiničovej, ktorá porozpráva novinky o “pyramídach vo Visoko, BiH, energiách ktoré generujú, ale najmä o tom ako pôsobia na človeka, okolie a planétu”.

Seminár: Energia Univerza v spoločnosti 22.6.2016 a 29.6.2016

Dva semináre, dva komplexy otázok pod názvom: Energia Univerza v spoločnosti – komplexný obraz spoločnosti s profesorom Petrom Staněkom, SAV s podtitulom “fakty k úvahe a zamysleniu“.

stanekPoznáte odpovede na tieto otázky?

 • Kde sa nachádza súčasná spoločnosť a ekonomika (kritické zhodnotenie)?
 • Ako by mohla vyzerať spoločnosť a ekonomika v budúcnosti vo väzbe na 4. industriálnu revolúciu a 5. civilizačný zlom
 • Aké sa časové dimenzie možnej zmeny a aké by mohli byť cesty dosiahnutia novej podoby spoločnosti a ekonomiky

Viac informácii a rezervácia.

 

 Otvorená myseľ a srdce – 15.7.2016

Celodenný seminár s Petrom Staněkom, SAV s podtitulom: Chceme lepšiu spoločnosť pre nás a naše deti?

Témy seminára:stanek
-Kde sa nachádza súčasná spoločnosť a ekonomika (kritické zhodnotenie)?
-Ako by mohla vyzerať spoločnosť a ekonomika v budúcnosti vo väzbe na 4. industriálnu revolúciu a 5. civilizačný zlom
-Aké sú časové dimenzie možnej zmeny a aké by mohli byť cesty dosiahnutia novej podoby spoločnosti a ekonomiky
-Energia ako jedna z nosičov informácií
-Dosiahnutie dynamickej rovnováhy
-Nechajme vývoj plynúť a pracujme na sebe

Viac informácii a rezervácia.

Seminár: JA SOM SVETELNÁ PYRAMÍDA – 10.9.2016

foto_aura

 • Čo všetko na nás vplýva a ako sa to prejavuje okamžite v energetickom tele, aure.
 • Rozpamätávanie sa alebo ako precítiť svoju vlastnú energiu
 • Tréning niekoľkých jednoduchých cvičení
 • Ako si dokážete upratať energiu vo svojej aure
 • Aura foto kniha – fotografie aury pred a po seminári

Maximálny počet účastníkov 10.
Viac informácii a registrácia.