Semináre, prednášky

Aktuálne:

Profesor Peter Staněk

Celodenné stretnutie  – seminár
Termín: 27.7.2018, od 9 do 17 hod
Miesto konania: Myjavské kopanice