Rovnodennosť – stretnutie na Bradle

Výstup na Bradlo k mohyle M.R.Štefánika dňa 22.9.2019 o 12:00 .

jesenná_rovnodennosť02

POZVÁNKA
Už vieme, že počas roka je niekoľko dni s vysokým energetickým potenciálom. Najsilnejšie sú slnovraty a rovnodennosti. Preto si Vás dovoľujem pozvať na priateľské stretnutie na Bradle a osláviť jesennú rovnodennosť na jednom z najsilnejších miest Slovenska. Slovania sa v tento deň obracajú k darcovi Svetla a rozsvecujú seba, a svoje príbytky ohňom.
Prineste si so sebou sviečku, najlepšie z rastlinného vosku, aby sme si takéto svetlo mohli zapáliť spoločne, minimálne jedno polienko na vatru – čím nás bude viac tým bude viac svetla a tepla 🙂

Stretneme sa na parkovisku pri Bradle.

Nedávne výstupy s Našou Svetelnou na Bradlo M.RŠtefánika.

Už viete kde má Slovensko ďalšie silné energetické miesto? Symbolické pre nás je už 90 rokov. V jednu čarovnú nedeľu 11.2.2018 sme spoločne s Valery Uvarovom, vystúpili na kopec Bradlo, mohylu Milana Rastislava Štefánika. Prvá reakcia bola šokujúca, je to silné energetické miesto, ide o pyramídu, podľa jasných stavebných prvkov. Pán Jurkovič, architekt, vedel presne čo navrhol a staval. Cítili sme tú veľkosť, majestátnosť miesta a blízkosť vizionára a patróna Slovenského národa. On bol ten, ktorý zašiel za Masarykom a vyzval ho na založenie spoločného ČeskoSlovenského štátu. On bol ten, ktorý získal politickú podporu aj peniaze v Európe, Amerike a Rusku ako tichý súhlas k príprave založenia prvého vlastného štátu. On bol ten, ktorý vedel o sile Slovákov a ich mieste vo vesmíre. Viete to už aj vy?

Energia miesta je silná a preto nám V. Uvarov odporučil, aby sme na toto miesto prišli v energeticky silné dni na planéte. Najbližšie nás čaká erupcia energie počas jarnej rovnodennosti. Duch miesta nás očakáva.
Výstup na Bradlo k mohyle M.R.Štefánika nás uvedie k vnímaniu energie miesta a sily odkazu rodáka z neďalekej obce Košariská. Keď sme sa rozhodli k návšteve miesta, počas jarnej rovnodennosti, príroda a Slovensko spalo. Kto by povedal, že odkaz a návrat ku koreňom bude taký aktuálny a potrebný.

Informácie cez správu, alebo tel. 0910793389, 0905213289