Aj Slovensko má pyramídy

To bola jazda, priatelia. Skupina nadšencov na prvom seminári o detekcií pyramíd. Miesto Znojmo, Šobes a údolie Jevišovky. Videli sme krásne pyramídy, ich zlomy, kamenné polia z prevalených pyramíd…..Úžasná energia miesta aj skupiny. Ďakujem Vám za osobný vklad a Lásku s ktorou ste pristúpili k projektu „Aj Slovensko má svoje pyramídy“. Stále hľadáme nadšencov do tímu lektorov, ktorí pomôžu učiť a mapovať tie naše pyramídy.


Semináre:
Pozývam Vás na lektorský seminár ktorý pripravujem spoločne s Ing. Jaroslavom Růžičkom, autorom metódy vyhľadávania pyramíd a pyramidálnych stavieb prostredníctvom pyramidálnej energie. Spoluautora knihy, Pyramídy Obři, ktorú napísal s pani Hanou Sar Blochovou. Spoločne zmapovali Moravské a České údolia pyramíd. Veľmi ma teší záujem a pomoc p. Růžičku pri mapovaní Slovenských pyramíd v projekte „Aj Slovensko má pyramídy“. Stretneme sa na Slovensku v Modre Harmónii, jar 2016

Popri teórii, prejdeme aj dve miesta, kde sú kamenné polia, zrútené praveké pyramídy. Uvidíte a najmä si budete môcť vyskúšať hľadanie a určovanie prvkov, pyramídy. Budeme sa učiť čo a ako zmapovať, aby sme mali jasné dôkazy o tom, že sa jedná o pyramídu. Aký je rozdiel medzi prírodným kopcom a pyramidálnou stavbou…atď. Pripravujeme skryptá, kde budú informácie, nákresy a postupy ako vyhľadávať pyramídy, ako učiť túto metódu ale aj ako zakresliť získané údaje do mapy. Cieľom je nájsť dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní chodiť po Slovensku, učiť túto metódu ďalších záujemcov a popri tom vždy na inom mieste zakresliť pyramidálne stavby. Tým vznikne mapa miest, kde široká verejnosť môže vedome využívať túto energiu.

Program seminára:
Sobota: začiatok o 9 hodine. Príchod medzi 8 a 8,30 hod, ubytovanie. 9 až 12 hod teória, 12,30 obed, 13,30 prechádzka a práca v teréne, 18 hod večera, 20.00 ž 22.00 hod diskusia, návrhy a plán ciest po Slovensku Nedeľa: 8.00 až 8,30 hod raňajky, 9.00 hod prechádzka a práca v teréne, 12,30 obed, 13,30 zapisovanie, zakreslovanie získaných faktov, protokol, otázky, 16.00 hod ukončenie CENA 130€/osoba
V cene je zhrnuté: ubytovanie, vegetariánska strava, pomôcky a študijný materiál. Prineste si prosím, ak máte, kompas a GPS zariadenie.

Záväzné prihlásenie mailom na: 0905213289@orangemail.sk. Následne dostanete bližšie informácie a platobné údaje. K dispozícií bude aj kniha: Pyramídy Obři za cenu 13€
Prosím, pozvite aj vašich známych, toto stretnutie je unikátne a verím, že budú aj ďalšie.

20150612_223129
Jún 2015, konferencia v Znojme

20160113_165822
Tvorivé momenty v Znojme