Peter Staněk – Semináre

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na jedinečnú prednášku profesora Petra Staněka:

Peter Stanek-karticka

Otvorená myseľ a srdce: Spoločnosť 6,0 – spoločnosť budúcnosti. Čo čaká naše deti, riziká, možnosti a predpoklady.

Termín:  
– 11.10.2017
 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 12.12.2017 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 16.01.2018 od 18 do 21 hod – Žilina
– 13.02.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 10.04.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava
– 12.06.2018 od 18 do 21 hod – Bratislava

Miesto konania: Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava od 18 do 21 hod
Vstupné: 30€
Viac informácií: 0908 741 211 – Andrejka
Registrácia je nutná. Po registrácií vám zašleme platobné podmienky na zaplatenie vstupného:

http://www.svetmoznosti.sk/prednasky-seminare/otvorena-mysel-srdce-peter-stanek

Záznamy posledných videí pr. Petra Staněka TU

Poznáte odpovede na tieto otázky?

-Kde sa nachádza súčasná spoločnosť a ekonomika ?
-Ako by mohla vyzerať spoločnosť a ekonomika v budúcnosti vo väzbe na 4. industriálnu revolúciu a 5. civilizačný zlom
-Aké sú časové dimenzie možnej zmeny a aké by mohli byť cesty dosiahnutia novej podoby spoločnosti a ekonomiky
-Viete ako sa takéto zmeny dotknú Vás a vašej rodiny?
-Viete ako sa môžete „pripraviť“ ?
– Najdôležitejším bodom je mentálna výbava – musím byť pripravený, sledovať kam spoločnosť ide, čo mne z toho vyplýva, zostane zachovaná bezpečnostná a potravinová bezpečnosť, bude elektrika, mám si nachystať potraviny, čo je moja osobná úloha…
– Ako chceme pracovať so samým sebou – čo spravíte s voľným časom v budúcnosti? V roku získate 200 voľných dni, ako s nimi naložíte? Jedno z najväčších rizík budúcnosti je prázdnota života. Viete ako žiť sám so sebou? Ako využiť dar Univerza? Venujte sa poznaniu seba samého, energetickým tokov, pamäte prírody okolo nás…
– Viete ako zachováte kontinuitu rodu, miesta kde žijeme, národa?
– Ako zachovať kontinuitu vývoja seba cez pohľad do vnútra vo svojom živote, v rodine a na mieste kde žijem. Kontinuita osobná, rodová, spoločenská.
– História, prírodne poznanie, ako mysleli naši predkovia na mieste kde žijeme, ako nás geneticky ovplyvnilo obdobie Keltov, Turkov na našom území. Čo obsahuje genetická výbava Slovana na tomto území?
– Pohľad samého na seba – plynutie medzi vnútorným a vonkajším svetom
– Pohľad do histórie na jednotlivé obdobia vývoja na tomto území, pohľad na myšlienkové vzory predkov, spoločnosti ktoré nás formovali a ovplyvňujú doteraz.
– Ako nájdete svoje silné a slabé stránky? Ako sa zharmonizovať do dynamickej rovnováhy?

Prednáša: Peter Staněk
upútavka z predošlého seminára v Centre Svet možností: