Stratené symboly Slovanov

24.2.2019  Stratené symboly Slovanov – 2 časť
Celodenná prednáška o dávnej histórie Slovanov
Miesto konania: Myjavské kopanice
stratne_symboly

PROGRAM
Nedeľa 24.2.2019
9,00 – 10,00 registrácia
10,00 – 12,30 dopoludňajší blok
12,30 – 13,30 obedňajšia prestávka
13,30 – 17,00 popoludňajší blok

Obsah
– Začiatok civilizácie, začiatok dejín Slovanov – kedy a čím začali dejiny našej civilizácie
– Aké je riešenie a akým smerom sa pohybovať. V čom je poslanie Slovanov
– Genotyp Slovanov
– Viac info k druhej časti doplním čoskoro

Samotné symboly nie sú až tak dôležité. Ide o symboly za ktorými je zaujímavý príbeh.

Cena :  60€/osoba

V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Pre účastníkov pripravujeme zoznam ubytovania, zašleme v januári každému prihlásenému.

Strava a pitný režim budú zabezpečené počas celého seminára. Budete si môcť zakúpiť vegetariánsku stravu. Viac informácií koncom januára len pre účastníkov seminára.