Technológie do Domov

Technológie do domov.

Jedná sa špirály na báze pravekej pyramidálnej technológie prispôsobené do rodinných domov, kancelárií, SPA, hotelov, do záhrad pre rastliny a zvieratá atď. Sú vhodné všade, kde nám treba energetizovať, harmonizovať a chrániť náš osobný energetický priestor pred negatívnymi vplyvmi akýchkoľvek energií. V tejto oblasti Valery Uvarov ponúka energetické špirály do podláh, stien a stropov a stolík v tvare pyramídy, ktorý je generátorom a harmonizátorom do priestoru v ktorom sa nachádza.

Tieto energetické špiráli, ako pôsobia energie z technológií sme mali možnosť vyskúšať si Petrohrade.   Pobudli sme v dome pána Uvarova, kde ich má inštalované. Precítenie bola veľká udalosť a zmena. Okamžite nastali harmonizačné a liečivé procesy na všetkých úrovniach. Tretí deň, deň, kedy sa energie už silne prejavujú do fyzického tela, sme skoro celý prespali. Následne každý ďalší deň prebiehal silno ozdravne. Po návrate na tretí deň, som túžila mať také dačo doma. Niekoľko týždňov máme takéto technológie doma a cítime, že naše životy sa uberajú k zdraviu na všetkých úrovniach. Postupne spracujem zážitky a posuny do správy. Len by som rada povedala, že ich účinnosť je na všetkých úrovniach a teda pracujú na celej časovej osi človeka. Vhodné určite pre akýchkoľvek terapeutov, aby sa nevysilovali a poskytli silne ozdravné prostredie pre klienta. Tak ako aj projekt SPA v Petrohrade, kde klienti čakajú dlho na voľný termín. Môžem len skonštatovať, že je to múdra investícia. Radi Vám poskytneme viac informácií a skúsenosti. Každý projekt je možné pripraviť len individuálne.

Tieto špirály boli naprojektované a následne zabudované  v jednom SPA centre v Sankt Peterburgu.  Viac info TU:

Viac info u nás: