Viditeľný versus neviditeľný svet

Pozývam Vás na sériu seminárov na tému Viditeľný versus neviditeľný svet. Budem rozprávať o témach, ktoré veľa ľudí fascinujú a priťahujú do škôl, spolkov a k vlastných experimentom, ktoré nie vždy uspokoja zvedavosť, ale najmä neprinášajú fakty, ktoré si môžete skontrolovať a sledovať. Ako sa spojiť s planétou, aby sme vzostúpili. Ako využiť potenciál pyramíd v Bosne k svojmu osobnému rastu. Ako si aktivovať svoj energetický kanál. Praveké technológie, dary našich predkov z vyspelých civilizácii. Bez dostatku energie nemáte nič! Skúsenosti a fotografie aury za posledné roky mi poskytli množstvo informácií, ktoré som pripravila aj pre Vás.