Energia stavebný materiál Vesmíru – aj hmoty

Tak ako existuje to čo vidíme, tak existuje aj to čo nevidíme. Veci oku viditeľné tvoria len malinký zlomok neviditeľného spektra, ktoré nás obklopuje a najmä ovplyvňuje v každom okamžiku. Ich ignorácia, neVedomosť, nás doviedli do stavu márnosti a úpadku, čoho dôsledkom je choroba a rozklad spoločnosti. Je mnoho vedeckých aj nevedeckých teórií, odborov, ktoré popisujú javy oku neviditeľné. Dokonca ich popisujú náboženstvá a ezoterické spolky, ktoré chcú človeku len to najlepšie. Prečo napriek týmto učeniam stav úpadku človeka trvá už tisícročia? Prečo je človek v tejto dobe smerovaný k matérii a k spotrebe? Takých „prečo“ je veľmi veľa. Prostredníctvom fotografií aury človeka dokážeme niektoré javy popísať a nájsť riešenia.