Žezla KONT

Hórove žezlá „ KONT “

KONT

Náplň – uhlie, feromagnety
Vložky a žezlá si môžete objednať TU:

„Hórove žezlá“ KONT s náplňou z uhlia a feromagnetov zosúlaďujú energetický systém človeka s energetickými prúdmi jadra Zeme. Synchronizácia energetických obalov a energetických kanálov sa uskutočňuje nízkou frekvenciou, preto „Hórove žezlá“ KONT účinne pôsobia na srdcový rytmus, obnovujúc ho.

Keď sú „Hórove žezlá“ „KONT“ používané v noci, medzi 23. a 4. hodinou, tak pôsobia na nervový systém a napomáhajú aktivizácii procesov regenerácie a obnovenia buniek, čo ma za následok omladenie organizmu (viď Prílohu).

„Hórove žezlá“ „KONT“ sú dobré pre ľudí s nízkym tlakom a taktiež ako prostriedok na zlepšenie spánku a rýchle zotavenie po stresoch. Ľubovoľný typ „Hórových žeziel“ efektívne obnovuje nervovú sústavu, ale „Hórove žezlá“ „KONT“ majú výraznejšie impulzívne pôsobenie, schopné pohnúť s existujúcim problémom, čo je dôležité v kritických situáciách.

„Hórove žezlá“ „KONT“ účinne spomaľujú autoimunitné procesy, preto sú odporúčané ľuďom s onkologickými ochoreniami.

Každodenné používanie „Hórových žeziel“ KONT s magnetickými aplikátormi má silné, imunitu stimulujúce a protinádorové pôsobenie.

„Hórove žezlá“ „KONT“ s magnetickými aplikátormi je odporúčané používať aj zdravým ľuďom niekoľko dní mesačne, keďže tento typ „Hórových žeziel“ je vhodný ako prevencia sklerózy, zhubných aj nezhubných nádorov, na liečenie ťažkej formy artróz, artritíd a polyartritíd.Pyramída -žezlá

Všetky typy „Hórových žeziel“, ako aj materiály, z ktorých sú zhotovené medené a magnetické aplikátory a taktiež vložky do topánok s medeno-zinkovými vrstvami, sú vystavované pôsobeniu veľkorozmernej pyramídy, postavenej práve za týmto účelom, a to po dobu dvanásťdenných cyklov.

Toto pôsobenie dodáva „Hórovým žezlám“ osobitné vlastnosti a umožňuje im, aby sa rýchlo a hlboko nastavili na organizmus človeka.

V základnej dodávanej sade sú:

  • „Hórove žezlá“ KONT;
  • 4 veľké medené aplikátory;
  • 20 drobných medených aplikátorov;
  • špeciálne upínacie pásky na pripevnenie žeziel k rukám počas noci;
  • puzdro na „Hórove žezlá“ s egyptskou symbolikou;
  • certifikát;

    „Inštrukcie pre použitie „Hórových žeziel“

            Vložky a žezlá si môžete objednať TU:

Sada žezla + vložky

zezla + certifikát

žezla - hystoria

Všetky typy „Hórových žeziel“, obchodná značka „Hórove žezlá“ a „Wands of Horus“, pyramídy a vložky do topánok s medeno-zinkovými vrstvami sú chránené patentami Ruskej federácie a majú všetky potrebné certifikáty.Certifikaty

Hygieicky certifikát

Vložky a žezlá si môžete objednať TU: