“Vertikalizácia čakier”

Vertikalizácia čakier – aktivácia energetického kanála

Už štvrtý rok vediem tento seminár, bol pod názvom „Ja som svetelná pyramída“. Priniesol zmenu mnohým ľuďom. Aktivovali si svoj energetický kanál. Tak ako plynul čas, skúsenosti a menia sa energie na planéte, tak sa aj seminár posunul k jednoduchosti. Mnohým sa podarilo aktivovať si svoj energetický kanál, prežiť spojenie s vlastnou podstatou, vlastným zdrojom energie. Túto zmenu zaznamenávam fotografovaním aury pred a po seminári. Byť napojený, byť spojený so svojim Bytím je vstúpenie na cestu, ktorá má podobu „diaľnice“. Ak ste pripravení, alebo len zvedaví, nech sa páči.

Program seminára sa skladá z troch častí
1. fotografovanie aury pred a po seminári
2. Informácie o viditeľných a neviditeľných vplyvoch na náš energetický systém. Všetko je inak s čakrovým systémom ako poznáme. Energetický obal človeka, aura, je prostredie, ktoré sa časom prejaví vo fyzickom tele. Ako auru vyčistiť? Prečo je to dôležité? Čo všetko máme v aure zapísané, zachytené? Ako si energiu v aure udržať? Súbor cvičení, ktorými prečistíte auru, navýšite vibráciu, začnete sa uzdravovať, rozpoznávať osobné aj rodové vzorce, napájať sa na svoje úrovne ai.
3. Tréning – súbor cvičení, ktoré otvárajú, čistia a energetizujú hlavný kanál a auru.

Časový harmonogram: od 09,00 do 17,00 hod
Od 09,00 do 09,30 Registrácia
Od 09,30 do 10,30 Prvá časť: fotografovanie aury
Od 10,30 do 13,00 Druhá časť: prednáška
Od 13,00 do 13,30 Obedňajšia prestávka
Od 13,30 do 16,00 Tretia časť: praxovanie
Od 16,00 do 17,00 fotografovanie aury

V prvej časti jednotlivo odfotografujem auru účastníkov.
V druhej časti si pozrieme obrázky aury a vysvetlím ako na nás vplývajú vonkajšie a vnútorné impulzy /jedlo, informácie, oblečenie, alkohol, miesto…./. Pozrieme sa na série fotografií klientov, ako sa menila aura počas tréningu. Ako pracujú a ako by mali pracovať energetické centrá. Vertikalizácia energetického systému – cesta k harmónií a celistvosti. Harmonizácia, synchronizácia energetických úrovní. Ako s našou energiou súvisia pyramídy a iné silné energetické zdroje.
V tretej časti budeme trénovať jednoduché cvičenia, ktoré prečistia auru, uvoľnia energetické bloky a rozprúdia energiu. Následne odfotografujem auru každému jednotlivo.

Fotografie aury aj so všeobecnými informáciami dostanete po skončení seminára na svoj mail.
Dátum:
Miesto konania: Myjava 
Cena:
Skupina má max 10 ľudí.
Zaregistrujte sa prostredníctvom registračného formulára:

Informácie získate pozretím tejto prednášky, najmú druhej časti:

Viac informácií 0905213289@orangemail.sk alebo 0905213289