Žezla BJA

Hórove žezlá „ BJA “

BJA

Náplň – rýdze železo
Vložky a žezlá si môžete objednať TU:

Toto je typ žeziel, do ktorých sa podľa starodávneho vzorca používa náplň z rýdzeho železa, ktoré starí Egypťania volali „BJA“. V praktikách žrecov a v duchovnej tradícii Egypta zaujímal „BJA“ osobitné miesto. Súdiac podľa textov, poznatky o vlastnostiach „BJA“ dostali žreci v dávnej minulosti od Neferov. Použitie rýdzeho železa bolo podmienené jeho osobitným vplyvom na organizmus a energetický systém človeka.

V prvom rade ide o schopnosť zosúlaďovať energetický systém človeka s energetickým systémom Zeme. Prenos energií jadra na organizmus človeka sa dial vďaka rezonančnej spojitosti štruktúry železa jadra planéty so štruktúrou rýdzeho železa. Takýto blízky rezonančný vzťah umožňoval „naliať“ do človeka energiu, otvárajúcu schopnosť jasnovidnosti a jasnopočutia. Práve vďaka tomu sa rýdze železo používalo žrecmi na výrobu špeciálnych magických nástrojov. Takto je táto vlastnosť opísaná v jednom z textov pyramíd:

„Udieram do tvojich úst pre teba Teslom Upuata (Sprievodcu na druhý svet), otváram tvoje ústa Teslom z BJA, ktorý otvára ústa bohov…

Slovo „BJA“ sa často vyskytuje v „Textoch pyramíd“.

Praktické práce, vykonané s „Hórovými žezlami“ s jadrami z rýdzeho železa, ktoré mali experimentálny charakter, umožnili prejavenie celého radu ich podivuhodných vlastností.

Prvá: „Hórove žezlá“ „BJA“ s rýdzim železom zväčšujú citlivosť a senzibilné schopnosti človeka! Tento efekt poukazuje na to, že kryštalická štruktúra rýdzeho železa, vytvorená v prirodzených (prírodných) podmienkach, sa prejavuje ako zdroj osobitnej energie, otvárajúcej skryté schopnosti človeka a stimulujúcej  jeho imunitný a energetický systém. Vďaka pravidelnému používaniu „Hórových žeziel“ „BJA“ pozorujeme zvýšenie senzorickej citlivosti až o 14% z potenciálu konkrétneho človeka!

Druhá: systematické používanie „Hórových žeziel“ s „BJA“ zvyšuje odolnosť organizmu voči negatívnemu pôsobeniu slnečných a magnetických búrok! Narastá aj protivírová aktivita organizmu, čo svedčí o zvýšení jeho imunorezistencie (obranyschopnosti)! Všetko toto ukazuje, že „BJA“ obnovuje spolupôsobenie imunitného systému človeka so „zdrojom života“, ktorým je energetický a imunitný systém Zeme.
Majúc silné, ale zároveň mäkké pôsobenie, „Hórove žezlá“ vnášajú do energetického systému prúd celkom osobitnej energie, bez ktorej je dosiahnutie významného výsledku v sebazdokonaľovaní, harmonickom, a hlavne bezpečnom, rozvoji jasnovideckých a jemných senzorických schopností celkom nemožné! Práve preto bol v dávnych dobách „BJA“ považovaný za posvätný kov bohov.Pyramída -žezlá

Všetky typy „Hórových žeziel“, ako aj materiály, z ktorých sú zhotovené medené a magnetické aplikátory a taktiež vložky do topánok s medeno-zinkovými vrstvami, sú vystavované pôsobeniu veľkorozmernej pyramídy, postavenej práve za týmto účelom, a to po dobu dvanásťdenných cyklov.

Toto pôsobenie dodáva „Hórovým žezlám“ osobitné vlastnosti a umožňuje im, aby sa rýchlo a hlboko nastavili na organizmus človeka.

V základnej dodávanej sade sú:

  • „Hórove žezlá“ BJA;
  • 4 veľké medené aplikátory;
  • 20 drobných medených aplikátorov;
  • špeciálne upínacie pásky na pripevnenie žeziel k rukám počas noci;
  •  puzdro na „Hórove žezlá“ s egyptskou symbolikou;
  • certifikát,

„Inštrukcie pre použitie „Hórových žeziel“

Vložky a žezlá si môžete objednať TU:

Sada žezla + vložky

zezla + certifikát

žezla - hystoria

Všetky typy „Hórových žeziel“, obchodná značka „Hórove žezlá“ a „Wands of Horus“, pyramídy a vložky do topánok s medeno-zinkovými vrstvami sú chránené patentami Ruskej federácie a majú všetky potrebné certifikáty.Certifikaty

Hygieicky certifikát