“Vertikalizácia čakier”

Vertikalizácia čakier – aktivácia energetického kanála

vertikalizacia

Už tretí rok vediem tento seminár, bol pod názvom „Ja som svetelná pyramída“. Priniesol zmenu mnohým ľuďom. Aktivovali si svoj energetický kanál. Tak ako plynul čas, skúsenosti a menia sa energie na planéte, tak sa aj seminár posunul k jednoduchosti. Mnohým sa podarilo aktivovať si svoj energetický kanál, prežiť spojenie s vlastnou podstatou, vlastným zdrojom energie. Túto zmenu zaznamenávam fotografovaním aury pred a po seminári. Byť napojený, byť spojený so svojim Bytím je vstúpenie na cestu, ktorá má podobu „diaľnice“. Ak ste pripravení, alebo len zvedaví, nech sa páči.

Program seminára sa skladá z troch častí
1. fotografovanie aury pred a po seminári
2. Informácie o viditeľných a neviditeľných vplyvoch na náš energetický systém. Všetko je inak s čakrovým systémom ako poznáme. Energetický obal človeka, aura, je prostredie, ktoré sa časom prejaví vo fyzickom tele. Ako auru vyčistiť? Prečo je to dôležité? Čo všetko máme v aure zapísané, zachytené? Ako si energiu v aure udržať? Súbor cvičení, ktorými prečistíte auru, navýšite vibráciu, začnete sa uzdravovať, rozpoznávať osobné aj rodové vzorce, napájať sa na svoje úrovne ai.
3. Tréning – súbor cvičení, ktoré otvárajú, čistia a energetizujú hlavný kanál a auru.

Časový harmonogram: od 09,00 do 17,00 hod
Od 09,00 do 09,30 Registrácia
Od 09,30 do 10,30 Prvá časť: fotografovanie aury
Od 10,30 do 13,00 Druhá časť: prednáška
Od 13,00 do 13,30 Obedňajšia prestávka
Od 13,30 do 16,00 Tretia časť: praxovanie
Od 16,00 do 17,00 fotografovanie aury

V prvej časti jednotlivo odfotografujem auru účastníkov.
V druhej časti si pozrieme obrázky aury a vysvetlím ako na nás vplývajú vonkajšie a vnútorné impulzy /jedlo, informácie, oblečenie, alkohol, miesto…./. Pozrieme sa na série fotografií klientov, ako sa menila aura počas tréningu. Ako pracujú a ako by mali pracovať energetické centrá. Vertikalizácia energetického systému – cesta k harmónií a celistvosti. Harmonizácia, synchronizácia energetických úrovní. Ako s našou energiou súvisia pyramídy a iné silné energetické zdroje.
V tretej časti budeme trénovať jednoduché cvičenia, ktoré prečistia auru, uvoľnia energetické bloky a rozprúdia energiu. Následne odfotografujem auru každému jednotlivo.

Fotografie aury aj so všeobecnými informáciami dostanete po skončení seminára na svoj mail.
Dátum: 15.6.2019
Miesto konania: Myjava 
Cena: 100€
Skupina má max 10 ľudí.
Zaregistrujte sa prostredníctvom registračného formulára:

Informácie získate pozretím tejto prednášky, najmú druhej časti:

Viac informácií 0905213289@orangemail.sk alebo 0905213289