“Ja som svetelná pyramída”

Celodenný seminár – “Ja som svetelná pyramída”

Dňa 28.4.2018
Už dva roky vediem tento seminár, ktorý priniesol zmenu mnohým ľuďom. Aktivovali si svoj energetický kanál. Tak ako plynul čas, skúsenosti a najmä energie na planéte zem, tak sa aj seminár posunul k jednoduchosti. Na poslednom seminári sa všetkým účastníkom podarilo aktivovať si svoj energetický kanál, prežiť spojenie s vlastnou podstatou, vlastným zdrojom energie. Túto zmenu zaznamenávam fotografiou aury pred a po seminári. Byť napojený, byť spojený so svojim Bytím je vstúpenie na cestu, ktorá má podobu „diaľnice“. Ak ste pripravení, alebo len zvedaví, nech sa páči.

Program seminára sa skladá z troch častí
1. fotografovanie aury pred a po seminári
2. informácie o viditeľných a neviditeľných vplyvoch na náš energetický systém
3. tréning

Časový harmonogram: od 10,00 do 17,00 hod
Od 10,00 do 11,00 Prvá časť: fotografovanie aury
Od 11,00 do 13,00 Druhá časť: prednáška
Od 13,00 do 13,30 Obedňajšia prestávka
Od 13,30 do 15,30 Tretia časť: praxovanie
Od 16,00 do 17,00 fotografovanie aury

V prvej časti jednotlivo odfotím auru účastníkov.

V druhej časti si pozrieme obrázky aury a vysvetlím ako na nás vplývajú vonkajšie a vnútorné impulzy /jedlo, informácie, oblečenie, alkohol, miesto…./. Pozrieme sa na série fotografií klientov, ako sa menila aura počas tréningu. Ako pracujú a ako by mali pracovať energetické centrá. Vertikalizácia energetického systému – cesta k harmónií a celistvosti. Harmonizácia, synchronizácia energetických úrovní. Ako s našou energiou súvisia pyramídy.

V tretej časti budeme trénovať jednoduché cvičenia, ktoré prečistia auru, uvoľnia energetické bloky a rozprúdia energiu. Následne odfotím auru každému jednotlivo.
Fotografie aury aj so všeobecnými informáciami dostanete po skončení seminára na svoj mail.
Prihlásiť sa môžete mailom: 0905213289@orangemail.sk alebo viac informácií na Centrum Svet Možností

Miesto: Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava
Cena semináru : 139€