Inštrukcie pre používanie.

Inštrukcie pre používanie Hórových žeziel

Valery Uvarov –  Používanie žeziel, vložiek a aplikátorov.

V tejto časti opíšeme, ako využívať Hórove žezlá. Súčasne tu zhrnieme všetky indikácie na ich použitie, ktoré môžete nájsť na rôznych miestach knihy. Pomôže vám to sústrediť sa na základné rozdiely pri používaní valčekov a nájsť odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Skôr ako začneme so samotným vysvetlením, preskúmajme príčiny, prečo dávni kňazi vytvorili Hórove žezlá.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo kňazi – astronómovia sústavne pozorovali pohyb nebeských telies a priebeh cyklických procesov bol ten, že chápali energetické zložky ľudskej bytosti, a následne, že zdravie ľudí závisí predovšetkým od planetárnych a kozmických faktorov. Tým, ako sa čoraz viac učili o svete a zdokonaľovali v psychických schopnostiach, boli sústavne do istého stupňa závislí od ich vplyvu. Keďže vnímali ľudskú bytosť a vesmír ako jediný celok, videli, že množstvo porúch ľudského organizmu vznikalo ako následok konkrétnych procesov v kozme, predovšetkým tých, čo sa týkajú Slnka.

„Sú dni, keď je pre chorú osobu Slnko zdrojom smrti. V také dni sa Slnko mení z darcu života na krutého nepriateľa, pred ktorým človek nemôže utiecť či nájsť úkryt. Jeho smrtiaci vplyv dostihne človeka všade, nech je kdekoľvek.“

 (A.P. Chizhevsky)

Obr. 1

Pred tri a pol tisíc rokmi kňazi vedeli, že jestvujú aj negatívne aspekty vplyvu nášho Slnka na ľudské bytosti.

Z kozmických príčin na Slnku pravidelne prebiehajú silné magnetické búrky. Pri erupciách jasných plameňov na povrchu Slnka sa uvoľňuje do priestoru obrovské množstvo nabitých častíc. Pohybujú sa nesmiernou rýchlosťou a o deň neskôr tieto prúdy nabitých častíc dosiahnu magnetosféru Zeme a ich vzájomná interakcia v nej spôsobuje poruchy. Niekedy sú magnetické búrky také silné, že ich následkom sú nepríjemnosti – od nemých rádií a telefónov, cez odklonenie satelitov z ich obežných dráh až po fluktuácie v silových mriežkach. Popri tom je tu vplyv Mesiaca a ostatných planét slnečnej sústavy, ktorý sa prejavuje slapovými silami, spôsobuje na Zemi geomagnetické poruchy a zmeny v atmosférickom tlaku. Všetky tieto faktory majú negatívny vplyv na procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme.

Hlavný elektrochemický parameter krvi (jej pH) proporčne súvisí s pomerom pozitívnych elektrických nábojov, ktoré nesú kladné ióny vodíka, a negatívnych elektrických nábojov, nesených iónmi hydroxylu (OH). Keď je rovnaký počet pozitívnych aj negatívnych nábojov, krv ako celok je elektricky neutrálna, keďže náboje s opačným znamienkom sa navzájom rušia. Magnetické búrky spôsobujú zmeny v týchto pomeroch, čo nevyhnutne vyúsťuje do výskytu množstva funkčných porúch organizmu, ako napríklad ateroskleróza a cievne ochorenia.

Moderný medicínsky výskum potvrdil, že solárne a magnetické búrky sú jednými z hlavných príčin výskytu kardiovaskulárnych porúch, chorôb obehovej sústavy a porúch cievneho tlaku. Sú to tie najrozšírenejšie choroby s najvyššou mierou úmrtnosti, dosahujúcou 30-50% zo všetkých smrteľných prípadov [130].

Poruchy elektromagnetického poľa Zeme, spôsobené slnečnými a magnetickými búrkami, vyvolávajú zmeny v zložení ľudskej krvi a zvyšujú jej viskozitu. Tá vzniká ako dôsledok štrukturálneho poškodenia bunkových membrán, čo spôsobuje prenikanie fosfolipidov z buniek do krvi a ďalej tvorbu zrazenín a výskyt aterosklerotických poškodení.[22] Súčasne je narušený mechanizmus, pomocou ktorého sa vylučujú toxické substancie interného aj externého pôvodu, čo vedie k ďalšiemu poškodeniu a zvyšovaniu odpadových látok v organizme. V takýchto podmienkach bolo nemožné, aby kňazi starovekého Egypta rozvíjali akékoľvek super schopnosti, a tým viac to platí pre moderného človeka. Ide o to, že obehová sústava človeka je projekciou jeho (alebo jej) energetického systému. Preto sú naše energetické schopnosti priamo závislé od stavu nášho cievneho systému.

Po viac než dvadsaťročných výskumoch prišli vedci k záveru, že jediný spôsob, ako bojovať proti negatívnym vplyvom slnečných a magnetických búrok na ľudské zdravie, je lekársky predchádzať účinkom nepriaznivých dní. To značí:

  1. deň pred nepriaznivým dňom by sme mali podstatne obmedziť kalorický príjem;
  2. užitie liekov na riedenie krvi (aspirín, sedatíva) 24 hodín pred začiatkom nepriaznivých dní môže už chorému človeku ušetriť vážne komplikácie. Inými slovami, moderná medicína nemá nijaké účinné prostriedky na riešenie tohto javu.

Kým je ľudský organizmus zdravý a imunitný systém schopný bojovať proti účinkom negatívnych faktorov, využíva kompenzačné mechanizmy adaptácie a v organizme sa neprejavia negatívne zmeny. Ale ak je zdravý človek dostatočne často vystavovaný magnetickým búrkam a iným zhubným faktorom, vytvárajú sa tým podmienky pre výskyt takýchto zmien.

Dávni egyptskí kňazi si uvedomovali, že vplyv kozmických faktorov je nevyhnutný, a boli si aj vedomí ich škodlivého účinku na stimuláciu obranno-adaptačných mechanizmov, preto na nápravu poškodení organizmu vytvorili špeciálne nástroje.

Na rozdiel od modernej metódy, ktorá si vyžaduje užívanie liekov na riedenie krvi, čo má v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na funkcie imunitného systému, dávni egyptskí kňazi používali Hórove žezlá, dva valčeky, vyrobené z medi a zinku, vyplnené kryštálmi kremeňa alebo uhlíkom a feromagnetickým materiálom.

Len čo vezmeme do rúk medený a zinkový valček, vznikne medzi nimi rozdiel v napätí od 0,8 do 1 voltu, niekedy aj viac. Rozdielne napätie medzi Hórovými žezlami vyvoláva prirodzený proces vyrovnávanie (harmonizovania) pomeru nabitých častíc, čo zlepšuje tekutosť krvi a má ozdravný účinok na obehovú sústavu. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo kňazi používali Hórove žezlá sústavne. Keďže Hórove žezlá stelesňujú isté princípy, naladia sa na toho, kto ich drží a obnovujú taký biorytmus, aký si organizmus vyžaduje v konkrétny denný alebo nočný čas, pri čom napravujú poškodenia, ktoré sa objavujú, alebo už sa prejavili. Nápravu rytmu spôsobuje slabá elektromagnetická oscilácia, ktorú vytvárajú kryštály kremeňa vo vnútri oboch valčekov. Hórove žezlá fungujú tak, že stimulujú nervovú a endokrinnú sústavu a následne aj imunitný systém konkrétnej osoby a vytvorili podmienky na zlepšenie jej stavu. Systematické používanie Hórových žeziel vedie k aktivácii energetického systému danej osoby, a to umožnilo kňazom alebo faraónovi, aby rozvíjali svoj vnútorný potenciál, a svoje psychické a energetické schopnosti.

Obr 76.Keď začínate pracovať s Hórovými žezlami, pamätajte, že medený valček máte držať v pravej ruke a zinkový v ľavej.

Ide o to, že pravá strana ľudského tela má pozitívny náboj a ľavá negatívny a tiež o spojenie s funkciami ľavej a pravej hemisféry mozgu (tok energií BA-KA). (obr. 76).

Poznámka: Valčeky môžete používať v sede alebo v ľahu, ale aj postojačky.

Spočiatku by ste mali používať valčeky s dvomi typmi výplne. Ide o to, že väčšina ľudí má energetický systém v neuspokojivom stave a nie je na zmeny pripravená, čo sa prejavuje chorobami, ktoré nás trápia. Keďže v počiatočnej, prípravnej fáze je potrebné zlepšiť celkový stav telesného energetického systému a brať do úvahy najčastejšie sa vyskytujúce problémy, odporúčame valčeky s uhlíkovou a feromagnetickou výplňou a druhé s s výplňou z kryštálov kremeňa. Tabuľka nižšie opisuje niektoré základné rozdiely, ktoré treba brať do úvahy, keď si vyberáte žezlá.

Tabuľka 2

Hórove žezlá  (uhlíkovo-fero-magnetická výplň) KONT, BJA, Hórove žezlá  (výplň z kryštálov kremeňa) Quarc, Crystal, MONO, MONO 6, MONO 9, MONO 12,
I Bolesť srdca pri stenokardii (bolesť vyžarujúca do pleca a ramena, necitlivosť a ťažoba v pažiach, bolesť pod ľavou lopatkou) Bolesť srdca. Ischemická choroba srdca (neschopnosť nadýchnuť sa a silné búšenie srdca)
II Hypertenzia
1. Vysoký krvný tlak
2. Bolesť v oblasti očí
3. Krvácanie z nosa
4. Zvonenie v ušiach
Nízky krvný tlak
1. Únava a vyčerpanie
2. Závrate
III Nespavosť Bronchiálna astma (nervového pôvodu)
IV Odstránenie stresu Odstránenie nervového napätia, stresu

Obidva typy valčekov sú účinné pri:
– prevencii aterosklerózy;
– chorobách, súvisiacich s nedostatočným krvným obehom (vrátane istých foriem impotencie);
– a spôsobujú úľavu pri kŕčoch tráviaceho ústrojenstva; značnú úľavu pri artritíde a bolestiach chrbta (osteochondróza a radikulitída), aj bez eliminácie príčin (jednou z ktorých je nesprávne stravovanie).

Obidva typy valčekov majú pozitívny vplyv na krvné cievy a kardiovaskulárnu sústavu, ale ich účinky sa líšia.

Účinok Hórových žeziel typu Kont je silný a prenikavý, je to impulz, schopný rozhýbať dlhotrvajúci problém. Ľudia, trpiaci nízkym krvným tlakom, by mali byť opatrní pri používaní valčekov tohto typu, keďže znižujú tlak. V súčinnosti s nízkym atmosférickým tlakom môže ich použitie ľuďmi v takejto kondícii viesť ku kolapsu obehového systému so všetkými dôsledkami. Naopak, pre ľudí s vysokým tlakom môžu byť tieto valčeky s náplňou z uhlíka a feromagnetického materiálu neoceniteľnou pomocou.

Hórove žezlá typu Quartz majú iné vlastnosti. Sú veľmi dobré na ustráženie kardiovaskulárnych chorôb, nervových depresií a mnohých iných chorôb, ale môže sa ukázať, že sú v akútnych fázach nedostatočné.

Valčeky nie sú všeliekom na všetky choroby, ich účel je trochu iný. Napriek tomu je potrebné znova zdôrazniť, že väčšina našich chorôb sa začína disharmóniou medzi tokom dvoch základných energií – BA a KA, alebo Jin a Jang.

Odporúčania pre používanie Hórových žeziel

Denné používanie valčekov (najmenej dve hodiny) má priaznivý vplyv v prípadoch:         – nadmerného rozrušenia a nervových porúch
– problémov s krvným tlakom
– vegetatívno-vaskulárnych porúch.

Ďalej:
– normalizuje fungovanie srdca v prípade arytmie a neuróz
– zlepšuje obehové procesy a má priaznivý účinok na cievy
– zlepšuje absorbovanie kalcia v organizme (dôležité pre ľudí trpiacich osteoporózou)
– zlepšuje pamäť
– uľavuje od bolesti kĺbov pri artritíde, artróze a dne
– uľavuje v prípadoch symptómov menopauzy
– pri systematickom používaní znižuje úroveň hladiny cholesterolu v krvi                 – aktivizuje proces delenia buniek (Hórove žezlá typu KONT), čo je dôležité pre regeneračné a omladzovacie procesy organizmu.

Hórove žezlá odporúčame všetkým, čo trpia:
– kardiovaskulárnymi chorobami
– vysokým krvným tlakom (valčeky s uhlíkovou a feromagnetickou výplňou)
– nízkym krvným tlakom (valčeky s výplňou z kryštálov kremeňa)
– neurotropnými ochoreniami
– ochoreniami vylučovacej sústavy
– ischemickou chorobou srdca
– nespavosťou
– nervovou depresiou
– bronchiálnou astmou (nervového pôvodu)
– kŕčmi tráviaceho traktu
– aterosklerózou alebo jej chcú predchádzať
– chorobami, spojenými s problémami obehovej sústavy, vrátane niektorých druhov impotencie

Tiež pomáhajú ako
– prostriedok na spomalenie postupu Parkinsonovej choroby
– prostriedok proti zápalovým procesom, týkajúcim sa lymfatického systému
– prostriedok na uvoľnenie stresu
– prostriedok na uvoľnenie bolestí hlavy
– prostriedok na znormalizovanie spánkových vzorcov (Hórove žezlá KONT)
– prostriedok na predchádzanie pásmovej choroby pri tých, ktorých aktivity si vyžadujú časté prechádzanie z jednej časovej zóny do druhej (piloti, športovci, turisti, vodiči diaľkových kamiónov a pod.), keď desynchronizácia časových rytmov organizmu spôsobuje letargiu a bolesť hlavy – náprava tzv. kocoviny.
Ale najdôležitejšie je, že pravidelné používanie Hórových žeziel spomaľuje autoimunitné procesy, čo je závažná šanca v boji proti RAKOVINE a môže sa využívať tiež ako prostriedok na predĺženie života v prípade AIDS.

KONTRAINDIKÁCIE PRE POUŽÍVANIE VALČEKOV:
– Schizofrénia a iné psychologické ochorenia
– Epilepsia
– Gravidita (posledných šesť mesiacov)

Pri tehotenstve ide o to, že v neskorších štádiách gravidity je v matkinej maternici ďalší živý organizmus, ktorý má v týchto štádiách už svoju vlastnú individualitu (individuálnu vibráciu). Žezlá sa naladia na osobu, ktorá ich používa, na jej (jeho) individuálnu frekvenciu. Keďže individuálna vibrácia, diktovaná matkiným hypotalamicko-hypofýznym systémom sa líši od vibrácie vyvíjajúceho sa dieťaťa, používanie žeziel v posledných šiestich mesiacoch gravidity môže mať nepredvídateľné následky. Tieto kontraindikácie sa týkajú obidvoch typov valčekov, ale predovšetkým tých, ktorých výplň tvorí uhlíkový a feromagnetický materiál.

Pokiaľ nemáte konkrétne problémy s krvným tlakom, môžete úspešne používať obidva typy valčekov, podľa zámeru, ktorý ste si vytýčili.