Viditeľný verzus neviditeľný svet.

Viditeľný verzus neviditeľný svet.

Tak ako existuje to čo vidíme, tak existuje aj to čo nevidíme. Veci oku viditeľné tvoria len malinký zlomok neviditeľného spektra, ktoré nás obklopuje a najmä ovplyvňuje v každom okamžiku. Ich ignorácia,  neVedomosť nás doviedli do stavu márnosti a úpadku, čoho dôsledkom je choroba a rozklad spoločnosti. Je mnoho vedeckých aj nevedeckých teórií, odborov, ktoré popisujú javy oku neviditeľné. Dokonca ich popisujú  náboženstvá a ezoterické učenia, ktoré chcú človeku len to najlepšie. Prečo napriek týmto učeniam stav úpadku človeka trvá už tisícročia? Prečo je človek v tejto dobe smerovaný k matérií a k spotrebe? Takých prečo, je veľmi veľa. Napríklad, prostredníctvom fotografií aury človeka dokážeme niektoré javy popísať a nájsť riešenia pre jednotlivca.

Oko je veľmi zložité zariadenie – orgán, ktoré nám sprostredkováva najsilnejší vnem v živote. Sme na videnie odkázaní, zvykli sme si na informácie v obrazoch, väčšina si nevie predstaviť  ako sa presunieme v tme, ako by sme žili bez zdravých očí.  Prinášajú privilégium, náš pohľad na svet. Celkom zdravé oči, ktoré vidia v perfektnej kvalite, sú zriedkavé. Očné choroby, korigujú obraz na ktorý sa pozeráme u každého individuálne. Preto je celkom správne povedať, že každý máme ten svoj „obraz“ pohľadu. Aký je potom ten pohľad, keď vidím občas slepca, ktorý sa celkom isto pohybuje s bielou paličkou? Aký je pohľad slepého dieťaťa, ktoré šikovne behá na ihrisku, pohybuje sa veľmi bezpečne v priestore? Ako vidíme svet okolo nás v tmavých okuliaroch? Čo robí s obrazom, jedna, dve, päť dioptrií? A čo ten obraz dokáže urobiť s človekom? Filozoficky zobraté, čo človek, to originálne videnie. Mám skúsenosť, keď sa s odstupom času pozerám na rovnakú vec, obraz, že tam vidím nové a nové prvky. Zažili ste to? Keď si s odstupom času  prečítate rovnakú knihu, zanechá vo vás iný zážitok, všimnete si iné situácie, inak príbeh vyhodnotíte. Príbeh o domorodcoch, pôvodných obyvateľoch Ameriky, ktorí sledovali more neďaleko svojich obydlí a nevideli prichádzajúce lode Krištofa Kolomba, je veľmi známy a presne vystihuje situáciu, ktorú objasnila aj veda. Objekty oku nepoznané oko nezaregistruje. Nebudem polemizovať, či určite neuvidíme, alebo nemusíme vidieť. Sú aj iné vnemy, ktoré ovplyvňujú naše videnie. Sem by som zaradila vnímanie obrazov iným, nie fyzickým spôsobom. Už dlhé roky poznám pani, liečiteľka z Ukrajiny, ktorá sa na mňa pozrela a ihneď na vysypala zoznam informácií, ktoré ma šokovali. Lapajúc dych som sa pýtala, ako to môže všetko vedieť, vidieť? Odpoveď bola jednoduchá až odzbrojujúca. Očami. Bolo to pred 19 rokmi, vtedy začal môj „výskum“ pohľadu na svet. Som astigmatička s veľmi veľkými cylindrami na oboch očiach, teda mám problém zaostriť na tento svet. Všetci oční lekári, ktorým som sa dostala do rúk boli zaskočení nameranými hodnotami. Väčšina otvorene povedala, že sa s takýmto nastavením očí ešte nestretla. Nechcem popisovať aké problémy mi to spôsobuje, ani to ako ma to obmedzuje. Iba naznačiť možnosť, čo ak je správne, že nevidíme podľa pravidiel, ktoré nám medicína nastavila? Čo ak porucha videnia, v mojom prípade, ale aj iných diagnózach oka, je nastavenie k osobnému príbehu? Postupne som si začala uvedomovať situácie zo svojho života, kedy som videla viac, alebo menej ako ostatní. Kedy som sny, vízie, statické  aj pohyblivé obrazy začala pozorovať. Položila som si otázku, ako je možné, že vidím ich so zavretými očami? Z literatúry som poznala príbehy o tibetských mníchoch, ktorí popisovali postupy ako môžeme vidieť Tretím okom. Poznala som príbehy zjavení Panny Márie a tie z Medžugoria ma veľmi zaujali hneď ako sa táto zvesť dostala do sveta. Poznáme z Biblie obrazy, ktoré boli jednému ľudskému oku neviditeľné a druhému viditeľné. Mala som šťastie, lebo som na sebe a prostredníctvom seba, svojich očí, mohla postupne niektoré javy pomenovať. Začalo to rozpamätávaním sa na detstvo, na neopakovateľné silné obrazy, ktoré pretrvali doteraz. Obrazom mám na mysli niečo ako farebná fotografia, len ešte trocha viac žiarivá a jasná. Nepamätám si čo to bola za situácia, ale vidím fotografiu – obraz, ktorý je aj po desaťročiach rovnaký, kedykoľvek si spomeniem a zatvorím oči. Otvorením sa tomuto osobnému výskumnému procesu som postupne dostávala odpovede na mnohé otázky. Tie som zhrnula do poznania, ktoré sa postupne stalo Múdrosťou pre môj život. Oko môže vidieť viac ako len je dané hmotným svetom. Parafráza do bežného života je troška drsnejšia, ale má jednoznačnú výpovednú hodnotu. Oko vidí, oko nie je lopata J. Zahĺbená do tohto skúmania som postupne stretla množstvo ľudí, ktorí mali podobné videnie, ktorí videli viac ako pripúšťa medicína a štatistická väčšina. Študovala som javy súvisiace s videním nehmotného sveta a tu predkladám jeden. Takto ho popisuje  Wikipédia: „Jasnovidectvo je schopnosť vidieť veci, ktoré unikajú bežnému videniu“. Čo zaradíme do kategórie bežné videnie s ohľadom na predchádzajúci text? Niekde v tomto bode som uznala, že to je veľmi individuálne vnímanie, silne ovplyvnené výchovou, prostredím v ktorom žijeme a skúsenosťou z detstva. V duchovných vedách. Ezoterike a pravekých textoch, sú javy videnia nie len prostredníctvom očí, tretieho oka a iným mimo zmyslovým vnímaním popisované tisícročia. Je cťou pre vedu, že aj tu sú prvé lastovičky, ktoré pripúšťajú a skúmajú tieto javy.  Do dennodennej konfrontácie so životom medzi nebom a zemou, sem sa zvyknú zaraďovať všetky javy fyzickému oku neviditeľné a logike neuchopiteľné, som sa dostala po jednom chirurgickom zákroku. Lavína bola spustená Narodením detí mi do života vstúpili dva objekty na skúmanie týchto javov.

Čo znamená ak máte videnie iné ako pripúšťa medicína? Kam sa to pozeráme? Čo nám prináša takéto videnie? Prečo sa tento jav prejavuje, podľa mojich skúseností, u stále viac ľudí? Odpoveď by som zhrnula do jednej vety. Videnie do neviditeľného sveta je naladenie sa na kanály, na ktorých sledujeme informácie určitej frekvencie. Tak ako si naladíme rádio, vedome, sa naladíme na vysielanie priestoru okolo nás. Je to veľa krát nevedomé, teda necielené naladenie sa na určitú frekvenciu. Tu rôznymi spôsobmi prijímame energetický podnet, ktorý sa u každého prejaví individuálne. U niekoho v obraze, filme, pocite u iného informáciou. Tento obraz môže byť čierno biely ale aj farebný. Farebné prejavenie energetického poľa, je pre znalých už čitateľnou informáciou. Každý podnet, ak sme všímavý, prináša informáciu o situácií v danom okamžiku. Rozoberme si situáciu, keď sa stretnete s cudzím človekom, potencionálným obchodným partnerom, s ktorým by ste radi uzatvorili životný obchod. V momente stretnutia  sme  zameraný nato, aby sme urobili dobrý dojem, zapôsobili pozitívne. V tomto napätí, strese prehliadneme najdôležitejší okamžik, kedy dostaneme všetky informácie o osobe, s ktorou sme sa stretli. Informácia prichádza v momente dotyku našich energetických tiel, aury. Namiesto upokojenia čakáme na to, ako podá ruku, či pozerá do očí, teda, aký na nás urobí dojem. Aury sa nám dotknú ešte keď sme od seba niekoľko metrov, kedy sledovaním pocitu viete dostať všetky dôležité informácie o osobe za menej  ako jednu sekundu. Vždy prichádza k výmene energie, teda informácií. Ja som to tušil, mala som sen, cítila som to, bolo to jasné ako facka, sú hovorové spojenia, ktorými popisujeme stav, keď sme sa nechali strhnúť viditeľným svetom. Vtedy sa nenaplnili naše očakávania. Aké jednoduché je vymeniť očakávanie za pozornosť v každom okamžiku a naučiť sa rozpoznávať energie, ktoré prichádzajú a prinášajú balík informácií. Vždy a všetkých ovplyvňujú, bez rozdielu rasy, viery, veku, pohlavia, vzdelania atď. Tu nie je žiaden rozdiel medzi ľuďmi. Rozdiel je v spôsobe a miere vnímania, sledovania vplyvov na nás.

Z úlohy osobného pozorovania seba, svojho vnímania a videnia sveta, vesmíru som sa do reálneho výskumu dostala po prvej návšteve údolia pyramíd v meste Visoko, Bosna a Hercegovine. Zavítali sme tam s rodinou na krátku návštevu počas letnej dovolenky. Tu sa mi behom niekoľkých dní zrútil celý dovtedajší život, najmä práca – podnikanie. Prežívala som nadšenie z informácií od sprievodcu labyrintom pod pyramídami. Niekoľko krát som počas prehliadky počula, že tam chodí množstvo ľudí a zažívajú, vidia obrazy, vízie, bytosti,  orbov a iné takzvané paranormálne javy. Po druhej návšteve ešte v ten istý deň som čiastočne precítila a pochopila o čom rozpráva. Vedela som, že zmena v živote je nezastaviteľná po takomto hlbokom zážitku. Po niekoľkých mesiacoch študovania vedeckých zistení z  archeologického výskumu o tomto mimoriadnom mieste a osobných intenzívnych obrazoch som našla spôsob, ako toto posolstvo miesta odovzdať ostatným. Kúpila som si prístroj na fotografovanie aury a hľadala pomenovanie pre javy s ktorými sa môžete stretnúť nie len vo Visoko. Navštívila som niekoľko mimoriadne energeticky silných, magických a mystických miest v Európe a viem, že energia miesta silne ovplyvní návštevníka. Ide len o mieru vnímavosti a pripustenia takýchto javov. Postupne som na drobné rozmieňala informácie o energiách nameraných na tomto mieste. Laicky nazývam energiami rôzne druhy merateľných energií, ktoré by odborníci nazvali miešaním hrušiek s jablkami. Nie som akademička vedecky podkutá, preto pochopenie týchto hodnôt a exaktných javov, oku neviditeľných, bol pre mňa najväčší oriešok. Elektromagnetické pole, ultrazvuk, BOVISy, negatívne ióny, radioaktivita, piezoelektrický efekt, torzné polia, boli pojmy, ktoré si zapamätáte ale to mi nestačilo k porozumeniu. Podarilo sa a dnes môžem konštatovať, že vďaka poznatkom vo výskume vo Visoko, som bola schopná pomenovať javy s ktorými som sa stretla vo svojom živote. Javy, ktoré vnímam od detstva a považujem za prirodzené, i keď bežnému oku neviditeľné. Prostredníctvom fotografií aury, tento svet posúvam tým, ktorí túto schopnosť nemajú, alebo ju ešte neobjavili u seba. Cez zmeny v aure môžeme demonštrovať niektoré javy, ktoré vplývajú na náš život. Aura je energetické pole okolo živých organizmov, nie len človeka. To čo máme v energetickom poli, teraz sa budem venovať len človeku, sa prejaví po určitej dobe vo fyzickom tele. Prostredníctvom zmeny fyzického tela sa menia aj situácie. Pre každého človeka platia určité zákonitosti, ktoré sú v aure jasne čitateľné. Prostredníctvom dostupných informácií  a vlastného vnímanie si trúfnem povedať, že v aure máme vpísané všetky informácie, ktoré sa s odstupom času prejavia v našom budúcom živote. Aura sa mení, ovplyvňuje ju všetko okolo nás a v nás. Tu sa dá jasne demonštrovať veta, že všetko so všetkým súvisí. Súvisí a ovplyvňuje viac ako si vieme predstaviť a sme ochotní pripustiť. Sledovaním zmien v aure človeka počas niekoľkých rokov na cestách do Visoko, môžem konštatovať, že na úrovni neviditeľného sveta sme ovplyvňovaní energetickým pôsobením v každom okamžiku. Ide o to aký druh energie necháme na seba pôsobiť, čomu sa vieme „vyhnúť“ a čo nie je možné eliminovať vôbec. Vo Visoko v rezonančných tuneloch a na pyramídach sa dostávate do mimoriadne silných energií, ktoré naše telá, teda tie energetické a následne aj fyzické, dostanú do situácie, ktorú na tejto planéte nemáte možnosť inde zažiť. Po približne dvoch hodinách pobytu v tuneloch sa obal aury uzatvorí. Diery, trhliny a oslabené miesta sa uzdravia a prichádza dobitie batérie na maximum. Vezmite si napríklad ovládač na televízor, ktorý je tiež na batérie. Nové batérie nám zabezpečia rýchle, pohodlné a bezproblémové ovládanie zo sedačky. Ak už slabnú, sú pred vybitím, musíte investovať viacej energie na stlačenie gombíkov, viac krát stlačiť, ovládač má kratší dosah, musíte vstať, aby ste dosiahli zmenu programu. A potom sa batéria vybije. Moderné zariadenia nám už hlásia stav slabej batérie a keď nemáme možnosť napojiť sa do siete, tak prechádzajú na núdzový režim. U človeka je to obdobne. Pokiaľ nemáme „plné batérie“ celý náš organizmus ide v núdzovom režime. Dlhodobé energetické oslabenie človeka, poruchy v aure, chod v  núdzovom režime, priviedol ľudstvo do neMoci na všetkých úrovniach.

Ako sa prejavuje zmena v aurickom poli prostredníctvom môjho vnímania a prístroja na fotografovanie? Farbami, ktoré sú charakteristické pre spektrum. V grafe vidíte krátky dúhový úsek, spektrum farieb, ktoré sa prejavujú v hodnotách, ktoré naše oko vidí. Ale vidíte tam aj časť, ktorá ukazuje akú veľkú časť nevidíme a predsa je tu a vplýva na nás. Skúste si predstaviť, aké množstvo ďalších energií je okolo nás. Zatiaľ ich nevieme zmerať a koľké ani zachytiť.

Za tri a pól roka som zaradila do štúdie 132 dobrovoľníkov, ktorých som fotografovala počas 4 dní pobytu. Každý mal tri fotografie, tj 396 celkom. Je to dostatočne veľká vzorka, ktorá má smerodatnú  štatistickú výpoveď. Vidíme premenu v aure, ktorá sa s odstupom času približne 48 hodín, začala prejavovať vo fyzickom tele, v živote. Nie vždy je to príjemné prejavovanie sa. Ak máte zdravotný problém, ste po úraze, tak tieto miesta môžu bolieť pri návrate do harmónie. Príbehy niektorých účastníkov ciest do Visoko, mám možnosť sledovať dodnes. Zmeny prišli na všetkých úrovniach, vo vzťahoch, v práci, v rodine, sebarealizácií ale najmä vo vnímaní sveta ako celku. Takéto príbehy dokáže napísať len život.

Ako môžeme skĺbiť život na úrovni viditeľného sveta s tým neviditeľným energetickým poľom, ktoré nás obklopuje? Jednoducho! Počas ciest so skupinami som túto odpoveď povedala vždy. Väčšina účastníkov neuverila a tento proces považujú za skoro nemožný. Tí čo uverili, aj zažili. Veľmi rada rozprávam príhodu, kedy mladý chlapec po ťažkom úraze hlavy, mal túžbu vidieť aj ten iný svet. Cestou autobusom mi vraví, vysvetľuje, ako rád by videl bytosti prírody, energie. Bol týmto snom posadnutý. Počas terapie, dve hodiny v tme, ktorú so skupinami v tuneli praktizujeme, tento okamžik nastal. Uvidel a v šoku predčasne ukončil pobyt, vybehol von z tunelov.  Toto sa udeje u niekoľkých ľudí v každej skupine.  V tme vidia svetlo, farby, malé alebo aj veľké biele guľôčky, pruhy ale aj postavy obyvateľov týchto miest. Zmena sa vidí okamžite po zasvietení. Zostanú mĺkvi a zahĺbení do seba. Až s odstupom sú schopní komunikovať a povedať o svojom zážitku. Čo sa udialo také výnimočné, že k takejto zmene videnia príde? Vždy, keď zatvoríte oči,  vypnete najväčší prijímač informácií a vnemov na všetkých úrovniach. Tma sa stáva pozitívnym stimulom na smerovanie našej pozornosti k iným zmyslom, ktoré sa stávajú aktívnejšie. Pri otvorených očiach sú zväčša silno potlačené až atakované. Historicky je dané, stalo sa spoločensky neprijateľné, aby jasnovidci, vizionári, ľudia so širokospektrálnym vnímaním sveta boli akceptovaní. Tento jav pretrváva doteraz. Každý rodič zažil, keď sa jeho dieťa rozprávalo s imaginárnou bytosťou. Bola imaginárna pre rodiča, ale pre dieťa to bola reálna bytosť, priateľ. Nepáčilo sa rodičom ako sa dieťa prejavuje, tak sa dieťa prestalo  prejavovať a ďalej komunikovalo skrytým spôsobom. Až raz po dlhých dohováraniach uverilo, že nie je možné komunikovať s niekým, koho jeho rodič nevidí. Zabudol, presne tak ako dospeláci. Výchova, spoločenské normy, náboženské dogmy ako hlavné vplyvy posledných storočí tvrdo potlačovali akékoľvek prejavy nad rámec viditeľného – hmotného sveta. Prisudzovali ich len bohom, teda bytostiam nie z tohto sveta. Nie je témou tohto článku skúmať prečo to tak bolo a je? Trvalo by dlho vymenovať všetky pohnútky, ktoré k tomu silných tohto sveta viedli a stále vedú. Celý systém je podriadený tomuto segmentovanému vnímanie sveta,  vesmíru a postavenia človeka v ňom. Nesmieme zabúdať na našu planétu, ktorú si časť spoločnosti privlastnila ako polygón pre osobné a najmä mocenské záujmy, kde nie je priestor pre vnímanie jemno hmotných prejavov. Odpoveď na otázku v začiatku odseku je jednoduchá. Uverte, že je možné vidieť a vnímať aj ľudskému oku neviditeľné javy sveta okolo nás. Začnite venovať pozornosť sebe a vnemom, ktoré sú navigačným systémom života. Vyhľadávajte situácie, miesta kde môžete v harmonickom a veľmi uvoľnenom stave učiť sa rozpoznávať svoje reakcie na podnety. Sledujte napríklad čo cítite, vidíte pri prvom stretnutí s cudzím človekom. Trénujte všetko čo ste objavili. Pretože sa jedná o zručnosť, takú istú ako bicyklovanie. Rada by som poznamenala, že bez vyrovnanosti medzi myšlienkami, slovami a činmi nie je možné dosiahnuť stabilnú a uspokojivú zmenu. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú proces transformácie sú napríklad, čistota zámeru, autenticita v živote, vplyv miesta kde žijeme, pracujeme a predmety ktoré nás obklopujú. Strava, voda, materiály osobných predmetov, návykové látky všetkého druhu ale aj výber literatúry a mnoho ďalších každodenností ktoré máme len vo svojich rukách. V neposlednom rade ľudia s ktorými trávime svoj čas. Vyberáme si v každom okamžiku a tento akt nás formuje na energetických úrovniach okamžite. Do fyzického tela a života sa iba prejaví.

Všetky informácie v tomto článku by sa dali rozviesť zoširoka a na zrozumiteľných príkladoch zo života demonštrovať ich jednoduchosť a zlúčiteľnosť s každodenným životom. Troška osobnej odvahy urobiť rozhodnutie, prináša zázraky do života. Ak navštíviť energeticky silné miesto, aj spomínané údolie pyramíd vo Visoko, tento proces posunie kvantovým skokom vpred.

S pozdravom.

autorka článku Martina Turiničová