Kam siahajú korene momentálnej situácie na Slovensku.

Akákoľvek zmena musí začať u jednotlivca, u človeka a potom sa zmenou “nainfikuje” rodina a tá ako základ spoločnosti ozdraví celok. Zmenu musí byt vidieť a cítiť v prvom rade na energetickej úrovni Do hmoty a nálady spoločnosti sa následne iba prejaví.
Spoločnosť, národ je zhluk osôb, ktoré v daný, jedinečný okamžik tvoria aktuálnu energetickú situáciu a tým zasadili semienko toho čo sa bude v realite s odstupom diať. Aby bolo jasnejšie ako to myslím, pridám niekoľko príkladov. Idete na koncert obľúbenej skupiny, svetovej, kde sa v hale stretne 15 tisíc ľudí. Koncert je už iba dôsledok ich myšlienok, hudby, práce, tvorby členov skupiny. Koncertom sa táto ich práca podporí a rozšíri. Ak je to pozitívny, tvorivý odkaz, je to famózne. Idete do kostola, tam máte tiež odkazy. Aký to je odkaz vidíme v náboženských spoločenstvách už ako dôsledok, realitu doby. Takto to je aj s politickým systémom. Každá myšlienka, nápad, má ihneď na energetickej úrovni akoby partnera, tvorivú silu, ktorú nazývame egregor. Ak je dlhodobo opakovaná určitá činnosť, energeticky je podporovaná táto myšlienka, činnosť, posilňuje sa jej egregor. Egregorom nazývame energetické pole myšlienky, činnosti, spôsobu liečenia, ideológie. Všetko čo nás obklopuje má svojho egregora. V kolektívnom poli, vedomí, potom tento egregor rastie a stáva sa veľkým a silným, dostupnejší ostatným zatiaľ neznalým. Ale aj slabne, ak sa nápad neujme, alebo je zámerné stiahnutý z obehu. Takto sa oslabilo mnoho krásneho, múdreho a prospešného z období dávnejšej a bližšej minulosti. Múdrosť sa skrýva pre vyvolených. Prečítaním si, alebo počutím v TV, rozhlase sa cez informáciu prepájame na egregora – informačné pole, ktoré daná informácia má. Kvalita a obsah tohto poľa je rovnaká ako jej autor, autori, nasledovatelia. Nasledovatelia sú si podobní s autorom, stotožňujú sa s myšlienkou. Teda sú naladení na vlnovú dĺžku a to doslovne, daného človeka, skupiny. Ak si to zoberieme z pohľadu posledných udalostí v našej krajine, môžeme sledovať názorové zaškatulkovávanie sa rodiny, priateľov, politikov a mocenskej elity Slovenska. Vidíme to aj na FB pri každom zdieľaní príspevku. Stotožníte sa s obsahom, napojíte sa na egregora – informačné pole a zdieľate. Informačné pole je následne posilňované alebo oslabované. Toto využívajú hybné sily, ktoré prostredníctvom médií, programov, marketingu a reklám dosahujú presne to čo si stanovili. Predpokladom pre zmenu je, aby človek, skupiny, spoločnosť, národ boli šokovaní. Šok je nevyhnutný k tomu aby sa zmenila pozornosť ľudí k tomu čo si želám ja, firma, politici, alebo…… tu si môžete dosadiť ľubovoľné kombinácie. Platí to pre všetko, bez výnimky. V reči modernej, tento stav nazývame aj METRIX. Poznáme ho aj pod názvom VZOREC, VZOR. Keďže vo vesmíre a planéta Zem nie je výnimka, sa všetko riadi v matematickej presnosti, môžem len konštatovať, že vládny systém je ako matematická rovnica.Nech dosadíte kohokoľvek do tejto zložitej rovnice, výsledok bude stále rovnaký. Prečo to tak je? Vládny mocenský establišment demokratickej časti sveta má svoju rovnicu, rozvojový svet svoju a Rusko má tiež svoju rovnicu, atď. V ktorej rovnici je Slovensko? Odpoveď je jednoduchá, stačí sa rozhliadnuť. Pre zmenu v určitých častiach sveta sa používajú „marketingové ťahy“. Pre inú vojenská sila a pre niekoho otvorená prístupnosť k tovaru, službám, zábave.
Zásadná zmena je možná. Začať treba od seba. Človek, ktorý obrába pôdu, konzumuje zväčša svoje potraviny a venuje sa rozvoju seba v prvom rade túto zmenu zrealizuje ihňeď. Je to vzťah, ktorý vás nikdy nesklame a garantuje trvalé a pevné spojenie so svojim egregorom, energeticko – informačným polom.
Predpokladajme, že sme osobnosti a naplnili sme prvý predpoklad, venujeme sa sebapoznávaniu a osobnému rozvoju na všetkých dostupných úrovniach. Nemyslím len teoreticky. Máte záhradu a tej sa venujete počas celého roka. Teší vás táto práca, spája Vás s planétou, uvoľňuje napätie z práce a najmä poskytuje zdravé jedlo pre celú rodinu. Dlhodobo ste zdravo vyživovaní, máte pestrú stravu a do obchodu chodíte kupovať minimum potravín a nápojov. Pri práci od semiačka energeticky komunikujete s rastlinou, máte prepojenie a keď skončí na vašom tanieri odovzdá vám presne to čo vy potrebujete. Rastliny monitorujú naše energetické telá a tým aj potreby. Samozrejme, ideálny stav je čistá pôda, bez chémie a iného znečistenia. Toto teraz ťažko môžeme ovplyvniť, pretože dažde a voda nám prinesú všetko možné aj nemožné do nášho záhona. Je to však len zlomok toho škodlivého čo nájdete v obchode od komerčného dodávateľa. V takomto prostredí, energetickom poli vyrastáte, dospejete a rozhodnete sa vychovávať v ňom svoje deti. Posilnili ste svoje spojenie s miestom, vymieňate si informácie v energetických poliach navzájom. Pri čistote pôdy ktorú máte, bez chemického pestovania a nemorených semien, budete prekvitať, budete silní, zdraví. To že úroda a krása záhrady robí ľudí šťastných a spokojných je veľký bonus. Prenesme sa do reality dnešných dní. Väčšina národa je závislá od potravín z obchodov, supermarketov. Dodávateľmi do sietí sú veľkopodnikatelia, ktorých stimuluje zisk z predaja produkcie. Tento zisk je dosahovaný pestovaním v „špeciálnych podmienkach“, modernými metódami, veľa krát bez spojenia s pôdou, v chemických vodných roztokoch. O modifikovaných semenách, morených v ťažkých chemikáliách ani nevravím. Vy si teda kúpite takúto skoro mŕtvu zeleninu, ovocie a to vám odovzdá svoje energetické pole, informáciu miesta kde rástlo, kto s ním pracoval, odkaz všetkých tých ktorí s ním prišli do kontaktu atď. Prirátame bonus skoro nulovej výživovej hodnoty rýchlenej rastliny, chemický koktejl v plode a máme nástroj na zmenu v organizme. Zo sebestačnej agrárnej krajiny, ktorou bolo bývalé Československo, i keď s veľkým podielom dusičnatých hnojív, sme sa stali celkom závislí na dovoze potravín. Tieto potraviny boli k nám presadené pod reklamnými heslami, ktoré vyformovali človeka dnešnej doby. Kupujte lacné potraviny, veď sa nám to ani neoplatí pestovať. Kupujte široký sortiment, veď to sme nikdy nepoznali, nemali. Kupujte veľa, veď máme akcie, ktoré nám to dovoľujú. Takto sa k nám s množstvom potravín dostali aj informácie o energií miesta niekde ďaleko, čím sme sa začali odpájať od energie miesta tu doma. Takto sa k nám dostali energie strojov a cudzích ľudí, ktorým nerozumieme, ale pôsobia na nás. Takto sa k nám dostali nové látky, biologické aj chemické, ktoré naše bunky nepoznajú a ťažko sa s nimi vysporiadavajú. Takto sa k nám dostali nové gény, nepoznané a postupne ovplyvňujúce tie naše. Takto sa k nám dostali odkazy z vody, ktorou boli polievané a nás ovplyvňujú nepoznaným smerom. Takto sa k nám dostali všetky možné látky, ktoré v zelenine, ovocí, mäse nemajú čo hľadať. Takto sa k nám dostal egregor konzumu a závislosti. Takto sme sa pomaličky a postupne odpojili od rodnej hrudy, od spojenia s predkami a Duchom rodov a národa. Stratili sme záujem o vlasť, národ, prácu na zveľaďovaní krajiny a tým otvorili dvere všetkým tým, ktorí tento egregor posunuli nad našu krajinu a zasadili do jej obyvateľov. Už rozumiete aké je dôležité kontrolovať čo do pusy dávate a čo z nej vypúšťate? Obe tieto činnosti spolu súvisia ako spojené nádoby. Obe tieto činnosti menia realitu. Ak máte čisté telo, máte aj čistú myseľ, slová a činy. V opačnom prípade je stav nám jasný, situácia dneška. Tak ako jedlo ovplyvní myšlienky, tak myšlienky ovplyvnia náš život. Média sú potom už len nástrojom na ich usmerňovanie. Média sú bačovia, ktorí smerujú ovce z jedného košiara do druhého.
Už len zopakujem vetu z úvodu článku: Akákoľvek zmena musí začať u človeka a potom sa zmenou “nainfikuje” rodina a tá ako základ spoločnosti ozdraví celok.

Tak nám držím palce, aby sme stihli zasadiť nové a rozsiahle záhony a za prvú sezónu zmenili naše spojenie s Duchom krajiny, národa a tým aj spoločenskú klímu na Slovensku. Po jednej záhradkárskej sezóne Slovákov, reťazce nemajú šancu zotrvať na našom trhu. Podporíme a spojíme sa s malo pestovateľmi z domova. Nedovoľte viac šliapať po rodnej hrude ignorantom a bačom cudzích zemepánom.

Zmúdrieť je heslo dňa!

Fotka Martiny Turiničovej.