Viditeľný verzus neviditeľný svet.

Viditeľný verzus neviditeľný svet.

Tak ako existuje to čo vidíme, tak existuje aj to čo nevidíme. Veci oku viditeľné tvoria len malinký zlomok neviditeľného spektra, ktoré nás obklopuje a najmä ovplyvňuje v každom okamžiku. Ich ignorácia,  neVedomosť nás doviedli do stavu márnosti a úpadku, čoho dôsledkom je choroba a rozklad spoločnosti. Je mnoho vedeckých aj nevedeckých teórií, odborov, ktoré popisujú javy oku neviditeľné. Dokonca ich popisujú  náboženstvá a ezoterické učenia, ktoré chcú človeku len to najlepšie. Prečo napriek týmto učeniam stav úpadku človeka trvá už tisícročia? Prečo je človek v tejto dobe smerovaný k matérií a k spotrebe? Takých prečo, je veľmi veľa. Napríklad, prostredníctvom fotografií aury človeka dokážeme niektoré javy popísať a nájsť riešenia pre jednotlivca.

Oko je veľmi zložité zariadenie – orgán, ktoré nám sprostredkováva najsilnejší vnem v živote. Sme na videnie odkázaní, zvykli sme si na informácie v obrazoch, väčšina si nevie predstaviť  ako sa presunieme v tme, ako by sme žili bez zdravých očí.  Prinášajú privilégium, náš pohľad na svet. Celkom zdravé oči, ktoré vidia v perfektnej kvalite, sú zriedkavé. Očné choroby, korigujú obraz na ktorý sa pozeráme u každého individuálne. Preto je celkom správne povedať, že každý máme ten svoj „obraz“ pohľadu. Aký je potom ten pohľad, keď vidím občas slepca, ktorý sa celkom isto pohybuje s bielou paličkou? Aký je pohľad slepého dieťaťa, ktoré šikovne behá na ihrisku, pohybuje sa veľmi bezpečne v priestore? Ako vidíme svet okolo nás v tmavých okuliaroch? Čo robí s obrazom, jedna, dve, päť dioptrií? A čo ten obraz dokáže urobiť s človekom? Filozoficky zobraté, čo človek, to originálne videnie. Mám skúsenosť, keď sa s odstupom času pozerám na rovnakú vec, obraz, že tam vidím nové a nové prvky. Zažili ste to? Keď si s odstupom času  prečítate rovnakú knihu, zanechá vo vás iný zážitok, všimnete si iné situácie, inak príbeh vyhodnotíte. Príbeh o domorodcoch, pôvodných obyvateľoch Ameriky, ktorí sledovali more neďaleko svojich obydlí a nevideli prichádzajúce lode Krištofa Kolomba, je veľmi známy a presne vystihuje situáciu, ktorú objasnila aj veda. Objekty oku nepoznané oko nezaregistruje. Nebudem polemizovať, či určite neuvidíme, alebo nemusíme vidieť. Sú aj iné vnemy, ktoré ovplyvňujú naše videnie. Sem by som zaradila vnímanie obrazov iným, nie fyzickým spôsobom. Už dlhé roky poznám pani, liečiteľka z Ukrajiny, ktorá sa na mňa pozrela a ihneď na vysypala zoznam informácií, ktoré ma šokovali. Lapajúc dych som sa pýtala, ako to môže všetko vedieť, vidieť? Odpoveď bola jednoduchá až odzbrojujúca. Očami. Bolo to pred 19 rokmi, vtedy začal môj „výskum“ pohľadu na svet. Som astigmatička s veľmi veľkými cylindrami na oboch očiach, teda mám problém zaostriť na tento svet. Všetci oční lekári, ktorým som sa dostala do rúk boli zaskočení nameranými hodnotami. Väčšina otvorene povedala, že sa s takýmto nastavením očí ešte nestretla. Nechcem popisovať aké problémy mi to spôsobuje, ani to ako ma to obmedzuje. Iba naznačiť možnosť, čo ak je správne, že nevidíme podľa pravidiel, ktoré nám medicína nastavila? Čo ak porucha videnia, v mojom prípade, ale aj iných diagnózach oka, je nastavenie k osobnému príbehu? Postupne som si začala uvedomovať situácie zo svojho života, kedy som videla viac, alebo menej ako ostatní. Kedy som sny, vízie, statické  aj pohyblivé obrazy začala pozorovať. Položila som si otázku, ako je možné, že vidím ich so zavretými očami? Z literatúry som poznala príbehy o tibetských mníchoch, ktorí popisovali postupy ako môžeme vidieť Tretím okom. Poznala som príbehy zjavení Panny Márie a tie z Medžugoria ma veľmi zaujali hneď ako sa táto zvesť dostala do sveta. Poznáme z Biblie obrazy, ktoré boli jednému ľudskému oku neviditeľné a druhému viditeľné. Mala som šťastie, lebo som na sebe a prostredníctvom seba, svojich očí, mohla postupne niektoré javy pomenovať. Začalo to rozpamätávaním sa na detstvo, na neopakovateľné silné obrazy, ktoré pretrvali doteraz. Obrazom mám na mysli niečo ako farebná fotografia, len ešte trocha viac žiarivá a jasná. Nepamätám si čo to bola za situácia, ale vidím fotografiu – obraz, ktorý je aj po desaťročiach rovnaký, kedykoľvek si spomeniem a zatvorím oči. Otvorením sa tomuto osobnému výskumnému procesu som postupne dostávala odpovede na mnohé otázky. Tie som zhrnula do poznania, ktoré sa postupne stalo Múdrosťou pre môj život. Oko môže vidieť viac ako len je dané hmotným svetom. Parafráza do bežného života je troška drsnejšia, ale má jednoznačnú výpovednú hodnotu. Oko vidí, oko nie je lopata J. Zahĺbená do tohto skúmania som postupne stretla množstvo ľudí, ktorí mali podobné videnie, ktorí videli viac ako pripúšťa medicína a štatistická väčšina. Študovala som javy súvisiace s videním nehmotného sveta a tu predkladám jeden. Takto ho popisuje  Wikipédia: „Jasnovidectvo je schopnosť vidieť veci, ktoré unikajú bežnému videniu“. Čo zaradíme do kategórie bežné videnie s ohľadom na predchádzajúci text? Niekde v tomto bode som uznala, že to je veľmi individuálne vnímanie, silne ovplyvnené výchovou, prostredím v ktorom žijeme a skúsenosťou z detstva. V duchovných vedách. Ezoterike a pravekých textoch, sú javy videnia nie len prostredníctvom očí, tretieho oka a iným mimo zmyslovým vnímaním popisované tisícročia. Je cťou pre vedu, že aj tu sú prvé lastovičky, ktoré pripúšťajú a skúmajú tieto javy.  Do dennodennej konfrontácie so životom medzi nebom a zemou, sem sa zvyknú zaraďovať všetky javy fyzickému oku neviditeľné a logike neuchopiteľné, som sa dostala po jednom chirurgickom zákroku. Lavína bola spustená Narodením detí mi do života vstúpili dva objekty na skúmanie týchto javov.

Čo znamená ak máte videnie iné ako pripúšťa medicína? Kam sa to pozeráme? Čo nám prináša takéto videnie? Prečo sa tento jav prejavuje, podľa mojich skúseností, u stále viac ľudí? Odpoveď by som zhrnula do jednej vety. Videnie do neviditeľného sveta je naladenie sa na kanály, na ktorých sledujeme informácie určitej frekvencie. Tak ako si naladíme rádio, vedome, sa naladíme na vysielanie priestoru okolo nás. Je to veľa krát nevedomé, teda necielené naladenie sa na určitú frekvenciu. Tu rôznymi spôsobmi prijímame energetický podnet, ktorý sa u každého prejaví individuálne. U niekoho v obraze, filme, pocite u iného informáciou. Tento obraz môže byť čierno biely ale aj farebný. Farebné prejavenie energetického poľa, je pre znalých už čitateľnou informáciou. Každý podnet, ak sme všímavý, prináša informáciu o situácií v danom okamžiku. Rozoberme si situáciu, keď sa stretnete s cudzím človekom, potencionálným obchodným partnerom, s ktorým by ste radi uzatvorili životný obchod. V momente stretnutia  sme  zameraný nato, aby sme urobili dobrý dojem, zapôsobili pozitívne. V tomto napätí, strese prehliadneme najdôležitejší okamžik, kedy dostaneme všetky informácie o osobe, s ktorou sme sa stretli. Informácia prichádza v momente dotyku našich energetických tiel, aury. Namiesto upokojenia čakáme na to, ako podá ruku, či pozerá do očí, teda, aký na nás urobí dojem. Aury sa nám dotknú ešte keď sme od seba niekoľko metrov, kedy sledovaním pocitu viete dostať všetky dôležité informácie o osobe za menej  ako jednu sekundu. Vždy prichádza k výmene energie, teda informácií. Ja som to tušil, mala som sen, cítila som to, bolo to jasné ako facka, sú hovorové spojenia, ktorými popisujeme stav, keď sme sa nechali strhnúť viditeľným svetom. Vtedy sa nenaplnili naše očakávania. Aké jednoduché je vymeniť očakávanie za pozornosť v každom okamžiku a naučiť sa rozpoznávať energie, ktoré prichádzajú a prinášajú balík informácií. Vždy a všetkých ovplyvňujú, bez rozdielu rasy, viery, veku, pohlavia, vzdelania atď. Tu nie je žiaden rozdiel medzi ľuďmi. Rozdiel je v spôsobe a miere vnímania, sledovania vplyvov na nás.

Z úlohy osobného pozorovania seba, svojho vnímania a videnia sveta, vesmíru som sa do reálneho výskumu dostala po prvej návšteve údolia pyramíd v meste Visoko, Bosna a Hercegovine. Zavítali sme tam s rodinou na krátku návštevu počas letnej dovolenky. Tu sa mi behom niekoľkých dní zrútil celý dovtedajší život, najmä práca – podnikanie. Prežívala som nadšenie z informácií od sprievodcu labyrintom pod pyramídami. Niekoľko krát som počas prehliadky počula, že tam chodí množstvo ľudí a zažívajú, vidia obrazy, vízie, bytosti,  orbov a iné takzvané paranormálne javy. Po druhej návšteve ešte v ten istý deň som čiastočne precítila a pochopila o čom rozpráva. Vedela som, že zmena v živote je nezastaviteľná po takomto hlbokom zážitku. Po niekoľkých mesiacoch študovania vedeckých zistení z  archeologického výskumu o tomto mimoriadnom mieste a osobných intenzívnych obrazoch som našla spôsob, ako toto posolstvo miesta odovzdať ostatným. Kúpila som si prístroj na fotografovanie aury a hľadala pomenovanie pre javy s ktorými sa môžete stretnúť nie len vo Visoko. Navštívila som niekoľko mimoriadne energeticky silných, magických a mystických miest v Európe a viem, že energia miesta silne ovplyvní návštevníka. Ide len o mieru vnímavosti a pripustenia takýchto javov. Postupne som na drobné rozmieňala informácie o energiách nameraných na tomto mieste. Laicky nazývam energiami rôzne druhy merateľných energií, ktoré by odborníci nazvali miešaním hrušiek s jablkami. Nie som akademička vedecky podkutá, preto pochopenie týchto hodnôt a exaktných javov, oku neviditeľných, bol pre mňa najväčší oriešok. Elektromagnetické pole, ultrazvuk, BOVISy, negatívne ióny, radioaktivita, piezoelektrický efekt, torzné polia, boli pojmy, ktoré si zapamätáte ale to mi nestačilo k porozumeniu. Podarilo sa a dnes môžem konštatovať, že vďaka poznatkom vo výskume vo Visoko, som bola schopná pomenovať javy s ktorými som sa stretla vo svojom živote. Javy, ktoré vnímam od detstva a považujem za prirodzené, i keď bežnému oku neviditeľné. Prostredníctvom fotografií aury, tento svet posúvam tým, ktorí túto schopnosť nemajú, alebo ju ešte neobjavili u seba. Cez zmeny v aure môžeme demonštrovať niektoré javy, ktoré vplývajú na náš život. Aura je energetické pole okolo živých organizmov, nie len človeka. To čo máme v energetickom poli, teraz sa budem venovať len človeku, sa prejaví po určitej dobe vo fyzickom tele. Prostredníctvom zmeny fyzického tela sa menia aj situácie. Pre každého človeka platia určité zákonitosti, ktoré sú v aure jasne čitateľné. Prostredníctvom dostupných informácií  a vlastného vnímanie si trúfnem povedať, že v aure máme vpísané všetky informácie, ktoré sa s odstupom času prejavia v našom budúcom živote. Aura sa mení, ovplyvňuje ju všetko okolo nás a v nás. Tu sa dá jasne demonštrovať veta, že všetko so všetkým súvisí. Súvisí a ovplyvňuje viac ako si vieme predstaviť a sme ochotní pripustiť. Sledovaním zmien v aure človeka počas niekoľkých rokov na cestách do Visoko, môžem konštatovať, že na úrovni neviditeľného sveta sme ovplyvňovaní energetickým pôsobením v každom okamžiku. Ide o to aký druh energie necháme na seba pôsobiť, čomu sa vieme „vyhnúť“ a čo nie je možné eliminovať vôbec. Vo Visoko v rezonančných tuneloch a na pyramídach sa dostávate do mimoriadne silných energií, ktoré naše telá, teda tie energetické a následne aj fyzické, dostanú do situácie, ktorú na tejto planéte nemáte možnosť inde zažiť. Po približne dvoch hodinách pobytu v tuneloch sa obal aury uzatvorí. Diery, trhliny a oslabené miesta sa uzdravia a prichádza dobitie batérie na maximum. Vezmite si napríklad ovládač na televízor, ktorý je tiež na batérie. Nové batérie nám zabezpečia rýchle, pohodlné a bezproblémové ovládanie zo sedačky. Ak už slabnú, sú pred vybitím, musíte investovať viacej energie na stlačenie gombíkov, viac krát stlačiť, ovládač má kratší dosah, musíte vstať, aby ste dosiahli zmenu programu. A potom sa batéria vybije. Moderné zariadenia nám už hlásia stav slabej batérie a keď nemáme možnosť napojiť sa do siete, tak prechádzajú na núdzový režim. U človeka je to obdobne. Pokiaľ nemáme „plné batérie“ celý náš organizmus ide v núdzovom režime. Dlhodobé energetické oslabenie človeka, poruchy v aure, chod v  núdzovom režime, priviedol ľudstvo do neMoci na všetkých úrovniach.

Ako sa prejavuje zmena v aurickom poli prostredníctvom môjho vnímania a prístroja na fotografovanie? Farbami, ktoré sú charakteristické pre spektrum. V grafe vidíte krátky dúhový úsek, spektrum farieb, ktoré sa prejavujú v hodnotách, ktoré naše oko vidí. Ale vidíte tam aj časť, ktorá ukazuje akú veľkú časť nevidíme a predsa je tu a vplýva na nás. Skúste si predstaviť, aké množstvo ďalších energií je okolo nás. Zatiaľ ich nevieme zmerať a koľké ani zachytiť.

Za tri a pól roka som zaradila do štúdie 132 dobrovoľníkov, ktorých som fotografovala počas 4 dní pobytu. Každý mal tri fotografie, tj 396 celkom. Je to dostatočne veľká vzorka, ktorá má smerodatnú  štatistickú výpoveď. Vidíme premenu v aure, ktorá sa s odstupom času približne 48 hodín, začala prejavovať vo fyzickom tele, v živote. Nie vždy je to príjemné prejavovanie sa. Ak máte zdravotný problém, ste po úraze, tak tieto miesta môžu bolieť pri návrate do harmónie. Príbehy niektorých účastníkov ciest do Visoko, mám možnosť sledovať dodnes. Zmeny prišli na všetkých úrovniach, vo vzťahoch, v práci, v rodine, sebarealizácií ale najmä vo vnímaní sveta ako celku. Takéto príbehy dokáže napísať len život.

Ako môžeme skĺbiť život na úrovni viditeľného sveta s tým neviditeľným energetickým poľom, ktoré nás obklopuje? Jednoducho! Počas ciest so skupinami som túto odpoveď povedala vždy. Väčšina účastníkov neuverila a tento proces považujú za skoro nemožný. Tí čo uverili, aj zažili. Veľmi rada rozprávam príhodu, kedy mladý chlapec po ťažkom úraze hlavy, mal túžbu vidieť aj ten iný svet. Cestou autobusom mi vraví, vysvetľuje, ako rád by videl bytosti prírody, energie. Bol týmto snom posadnutý. Počas terapie, dve hodiny v tme, ktorú so skupinami v tuneli praktizujeme, tento okamžik nastal. Uvidel a v šoku predčasne ukončil pobyt, vybehol von z tunelov.  Toto sa udeje u niekoľkých ľudí v každej skupine.  V tme vidia svetlo, farby, malé alebo aj veľké biele guľôčky, pruhy ale aj postavy obyvateľov týchto miest. Zmena sa vidí okamžite po zasvietení. Zostanú mĺkvi a zahĺbení do seba. Až s odstupom sú schopní komunikovať a povedať o svojom zážitku. Čo sa udialo také výnimočné, že k takejto zmene videnia príde? Vždy, keď zatvoríte oči,  vypnete najväčší prijímač informácií a vnemov na všetkých úrovniach. Tma sa stáva pozitívnym stimulom na smerovanie našej pozornosti k iným zmyslom, ktoré sa stávajú aktívnejšie. Pri otvorených očiach sú zväčša silno potlačené až atakované. Historicky je dané, stalo sa spoločensky neprijateľné, aby jasnovidci, vizionári, ľudia so širokospektrálnym vnímaním sveta boli akceptovaní. Tento jav pretrváva doteraz. Každý rodič zažil, keď sa jeho dieťa rozprávalo s imaginárnou bytosťou. Bola imaginárna pre rodiča, ale pre dieťa to bola reálna bytosť, priateľ. Nepáčilo sa rodičom ako sa dieťa prejavuje, tak sa dieťa prestalo  prejavovať a ďalej komunikovalo skrytým spôsobom. Až raz po dlhých dohováraniach uverilo, že nie je možné komunikovať s niekým, koho jeho rodič nevidí. Zabudol, presne tak ako dospeláci. Výchova, spoločenské normy, náboženské dogmy ako hlavné vplyvy posledných storočí tvrdo potlačovali akékoľvek prejavy nad rámec viditeľného – hmotného sveta. Prisudzovali ich len bohom, teda bytostiam nie z tohto sveta. Nie je témou tohto článku skúmať prečo to tak bolo a je? Trvalo by dlho vymenovať všetky pohnútky, ktoré k tomu silných tohto sveta viedli a stále vedú. Celý systém je podriadený tomuto segmentovanému vnímanie sveta,  vesmíru a postavenia človeka v ňom. Nesmieme zabúdať na našu planétu, ktorú si časť spoločnosti privlastnila ako polygón pre osobné a najmä mocenské záujmy, kde nie je priestor pre vnímanie jemno hmotných prejavov. Odpoveď na otázku v začiatku odseku je jednoduchá. Uverte, že je možné vidieť a vnímať aj ľudskému oku neviditeľné javy sveta okolo nás. Začnite venovať pozornosť sebe a vnemom, ktoré sú navigačným systémom života. Vyhľadávajte situácie, miesta kde môžete v harmonickom a veľmi uvoľnenom stave učiť sa rozpoznávať svoje reakcie na podnety. Sledujte napríklad čo cítite, vidíte pri prvom stretnutí s cudzím človekom. Trénujte všetko čo ste objavili. Pretože sa jedná o zručnosť, takú istú ako bicyklovanie. Rada by som poznamenala, že bez vyrovnanosti medzi myšlienkami, slovami a činmi nie je možné dosiahnuť stabilnú a uspokojivú zmenu. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú proces transformácie sú napríklad, čistota zámeru, autenticita v živote, vplyv miesta kde žijeme, pracujeme a predmety ktoré nás obklopujú. Strava, voda, materiály osobných predmetov, návykové látky všetkého druhu ale aj výber literatúry a mnoho ďalších každodenností ktoré máme len vo svojich rukách. V neposlednom rade ľudia s ktorými trávime svoj čas. Vyberáme si v každom okamžiku a tento akt nás formuje na energetických úrovniach okamžite. Do fyzického tela a života sa iba prejaví.

Všetky informácie v tomto článku by sa dali rozviesť zoširoka a na zrozumiteľných príkladoch zo života demonštrovať ich jednoduchosť a zlúčiteľnosť s každodenným životom. Troška osobnej odvahy urobiť rozhodnutie, prináša zázraky do života. Ak navštíviť energeticky silné miesto, aj spomínané údolie pyramíd vo Visoko, tento proces posunie kvantovým skokom vpred.

S pozdravom.

autorka článku Martina Turiničová

Kde sa stratila životná energia?

Dostatok životnej energie je základným predpokladom  zdravého a úspešného života. Nemáte dostatok energie, nemáte nič! Aj takto by sa dala parafrázovať prapríčina všetkých chorôb, problémov človeka a tým aj celých spoločenských systémov. Fatálny zlom nastal v čase minulom, keď sa človek postupne odpájal od prírody a najmä sám od seba. Kedy sa to stalo, ťažko vystopovať. História tieto javy opisuje v civilizačných zlomoch a posledný, ktorý môžeme dôkladnejšie sledovať, je obdobie pravekej egyptskej civilizácie. Ako a prečo sa stratili tieto vedomosti? Niektoré poznatky o sledovaní energetického potenciálu človeka pretrvávajú dodnes vo východných kultúrach. Zmienky nájdeme aj u našich slovanských predkov. Je možné energetické telá uzdraviť a vyriešiť všetky roviny života tak, aby sme boli zdraví, spokojní  a mali chuť žiť svoj sen? Určite áno. Všetko máme len vo svojich mysliach, slovách a rukách. Ak máte správne informácie, prostriedky na „dobíjanie“ energie a spôsob, ako sledovať tieto zmeny, potrebujete už len jedno: Vlastné rozhodnutie vykročiť. Prostredníctvom sledovania  aury,  jej zmeny,  niekoľkých jednoduchých energetických cvikov a pravekých technológií je možné pozdvihnúť životnú energiu. Nazývam to uzdravenie energetickej imunity. Vo fyzickom svete sa potom prejaví ako uzdravovanie vo všetkých oblastiach života. Zdravý jedinec má zdravú rodinu. Zdravá rodina je predpokladom pre zdravú a fungujúcu spoločnosť. Rada by som poznamenala, že pod pojmom zdravý jedinec mám na mysli komplexné zdravie, uvedomenie si seba ako Tvorcu svojho života, nejde  len o  funkčnosť fyzického tela.

 Keď sa narodíme, máme určitú kapacitu energie, energetický potenciál na celý pozemský život. Ale máme aj milujúcich rodičov, blízkych, ktorí v nevedomosti tento potenciál pomaličky znižujú stravou, výchovou, zasahovaním do vývoja dieťaťa svojím konaním. Od útleho detstva sa stále viac odpájame od pozorovania sveta, od interaktívneho komunikovania s priestorom okolo nás. Pozornosť vedieme k slovám, príkazom, zákazom a spoločenským normám, ktoré sú na míle vzdialené od podstaty života. Stále viac rozmýšľame a menej preciťujeme. Musíme sa už ako malé deti naučiť zapáčiť rodičom a tým sa odtrhávať od vlastnej podstaty, jednoty a celistvosti. Neskôr v škôlke zistíme, že keď naplníme spoločenské predpoklady, sme obľúbení u pani učiteľky aj niektorých rovesníkov a rodičia nám dajú troška pokoja na vracanie sa do svojho sveta. Toto cestovanie medzi dvoma svetmi nám stále viac spôsobuje stres a konflikty s okolím. Napokon sme jedného dňa tak zahltení povinnosťami a nezmyselnými úlohami, že na Svoj svet zabudneme. Zatvorí sa na dlhé obdobie, roky až desaťročia. Zapojíme sa do chodu sveta podľa noriem okolia. Až keď príde problém, bolesť, smrť blízkeho, občas nás trauma dokáže  prinavrátiť k sebe, vraciame sa do sveta z detstva. Do sveta, keď sme  najkrajšie príbehy nachádzali na  kúsku trávnika pred domom, v kaluži po daždi alebo vďaka dozrievajúcim  susedovým čerešniam za plotom. Precítime teplo, radosť, hlboké poznanie zo spojenia sa so sebou. Navrátime sa k Zdroju svojej vlastnej energie. Ako dlho ste boli odpojení vy?

Energetický potenciál človeka je dar, ktorý je dôležité udržiavať, chrániť. Neplytvať, nestrácať energiu v nezmyselnom svete pretvárky, povinností a závislosti na systéme. V každom okamžiku preciťovať, zvažovať kam svoju energiu venujeme, ako s ňou pracujeme. Pomenovať situácie, miesta, ľudí, kde nám energia uteká a vyhľadávať tie, ktoré nás nevyčerpávajú. Najlepšie riešenie je nájsť si energeticky silné miesta, situácie, ktoré nás obohacujú a čas tráviť s pozitívnymi ľuďmi. Keď ste sa dostali do tohto bodu zlomu, keď túžite po zmene na všetkých úrovniach, môžem vám blahoželať. Precítili ste spojenie so svojim zdrojom energie. Treba prekonať len strach, čo povie či urobí okolie a vykročiť. Verte mi, tento príbeh som prežila niekoľkokrát a je to jednoduché. Neznamená to, že všetko ide ako po masle, ale ak sa zveríte do vlastných rúk, vlastného cítenia a pohody, budete odmenení situáciami, ktoré by ste nikdy nevymysleli. Vesmír, Boh, najvyšší zdroj  sa postarajú o Vaše potreby. Všetko pôjde akoby samo. Treba dodržať ešte jednu základnú podmienku. Neustále dopĺňať energiu, aby bolo z čoho Tvoriť. Akákoľvek zmena potrebuje množstvo energie. Aj zapnutie rádia, práčky, PC na začiatku spotrebuje vyššie množstvo energie. Ako sa napojiť, keď už desaťročia ideme na rezervu alebo sme pred kolapsom? Roky som hľadala spôsoby „dobíjania batérie“. Krôčik po krôčiku som objavovala to, čo mi vyhovuje a najmä vydrží. Opäť paralela s moderným svetom. Najväčšie investície sa venujú udržaniu energie a jej uskladneniu. Vyvíjame stroje, ktoré majú stále nižšiu spotrebu a vyšší výkon. Stále to je nedostatočné. Prečo sa toľko vedeckého potenciálu a peňazí nevenuje človeku? Prečo sa nevenujeme prevencii všetkých civilizačných problémov? To je ďalšia rozsiahla téma, ktorej sa teraz nebudem venovať.

Už vieme, že v prvom rade musíme vyriešiť straty energie. Najskôr preskúmajme, kde najviac energie uniká. Každý človek je jedinečný, preto aj podiel unikajúcej energie bude u každého iný. Chodíte do práce, ktorá vás stresuje? Práca vás baví, ale v kancelárií máte neurotického kolegu? Váš partner zabudol, že existujete? Trápite sa že deti majú nejaký problém? Rozčuľuje vás politika, lebo vy najlepšie viete ako to tam funguje? Uvedomujete si svoju stratenosť v spoločnosti, ale ešte ste to nikomu nepriznali, ani sebe? Stále viac a viac vás niečo bolí, ale bojíte sa to riešiť, aby ste neprišli o prácu, muža, kamarátku? Najradšej riešite a „pomáhate“ druhým, len nech sa nemusíte pozrieť pred svoj prah? Tieto a im podobné situácie nám spôsobujú masívne úniky energie, energeticky krvácame. Prosím, zastavte toto energetické krvácanie! Začnite žiť v pravde a autenticky. Čo to znamená žiť autenticky? Na všetkých úrovniach držať rovnakú líniu. Rozmýšľať, rozprávať a najmä konať v súlade so  svojim cítením. Ak nenaplníte tento základný predpoklad, úbytok energie nikdy nezastavíte. Možno je to silné vyhlásenie, ale pravdivé. Prijať takéto rozhodnutie je záležitosť jedinej sekundy. Slávnostný a veľmi významný okamih uvedomenia. Predpoklad pre to, aby ste mohli konať. Tak, ako sa závislý človek snaží prestať fajčiť, piť alkohol, odísť od tyrana, tak aj odísť od disharmónie vo svojom živote bude stáť veľa síl, energie a konfliktov s okolím. STOJÍ TO VŠAK ZA TO!

Predstavte si krásny strom uprostred lúky, majestátne sa týčiaci nad okolím. Silný, zdravý, odolný vo vetre a daždi. Jednoducho bytosť a osobnosť, pod ktorým sa stretávajú spokojní ľudia, deti sa tam v tieni hrajú a zamilovaní si šepkajú najnežnejšie slová. Staňte sa takýmto stromom. Buďte kanálom a zdrojom potešenia pre seba, svojich najbližších a okolie. Doprajte sami sebe to najlepšie. Vystúpte z lesa všednosti a anonymity.

Zrealizovať takúto zmenu chce dostatok energie, vytrvalosť a trpezlivosť. Nie s okolím, najmä so sebou. Niečo sa samo udeje a iné krvopotne musíme vydrať. Až raz príde okamih, keď zmenu pocítite, uvidíte a budete vnímať aj z reakcií rodiny a a okolia. Naši najbližší sa postarajú o najťažšie chvíle, ale vydržať bolo a je heslom každého dňa. Rada spomínam na situáciu, keď som sa prvýkrát vrátila z pyramíd v Bosne a Hercegovine, kde sme s mužom odprevadili prvú organizovanú skupinu zo Slovenska. Šesť dní preč od vnímavých detí. Tešila som sa na stretnutie, ako ich vyobjímam a vyrozprávam všetko, čo sme zažili. Rozpadlo sa to v jedinom okamihu, jednou vetou od syna: „Mama, kde si bola, celkom si sa zmenila“. Tón bol veľmi vyčítavý. Zostala som šokovaná z toho, čo vníma, čo cíti. Veď bol s nami v údolí pyramíd vo Visoko, vedel kam ideme. Až s odstupom času sme sa o tom porozprávali a ja som pomaličky skladala novú mozaiku svojej osobnosti, novú Martinu. Deti ihneď vnímajú zmenu, ešte sa ani neprejaví v konaní z pohľadu dospelého. No v aure už je. Vnímavý človek cíti ihneď, čo sa deje. Pomenovanie a múdrosť prichádzajú neskôr, prináša ich skúsenosť z pozorovania a preciťovania. Veľmi sa mi to zapáčilo, postupne si rodina zvykla a prijala fakt, moju vášeň pre hľadanie podnetov pre zmenu. Zrazu to bolo možné, veď pyramídy v Bosne sú najsilnejším energetickým miestom na planéte. Cez sledovania zmeny v aure človeka, prostredníctvom fotografií aury počas pobytu vo Visoko som videla energetické zmeny u každého návštevníka. Tieto zmeny ľudia cítia, zrazu majú energiu, cítia ako sa liečia ich problémy behom niekoľkých dní. Takto som tri roky sledovala zmeny, ktoré nazývam transformačné. Po návrate z takejto cesty už nikdy nebudete taký istý ako pred cestou. Stovky ľudí to potvrdzujú a opakovane sa vyberajú na cesty za poznaním seba samého. Preto je dôležité žiť na mieste, kde energiu nestrácame. Pre mnohých z nás to môže byť problém najväčší, pokiaľ žijeme v meste, v obytnom dome. Pracujeme v administratívnej budove bez vetrania a jediný čas vonku trávime na ceste v zaplnenom meste. V takomto prostredí nie je možné žiť zdravo a aj ak sa  rozhodnete a urobíte  prvé kroky k autentickému životu, stále budú straty energie veľké. Potvrdilo to aj sledovanie aury u mňa a niektorých cestovateľov po návrate z Bosnianskych pyramíd. Po niekoľkých dňoch energia začala klesať, časť sa spotrebovala na rozbehnuté procesy samo-liečenia, časť na boj v rodine, na pracovisku a časť unikla bez povšimnutia. Za prvý rok som absolvovala 10 ciest do Visoko a jojo efekt sa dostavil po každej ceste. Fotografie aury to potvrdzovali. Už nikdy som nespadla celkom dole, na predchádzajúcu úroveň. Energetické zmeny sa postupne prejavovali aj v živote. Prvým príznakom bola zvyšujúca sa citlivosť na podnety už v energetickej podobe. Keďže vieme, že energia je nosičom informácie, sledovanie týchto informácií je kľúčovým momentom pri akýchkoľvek zmenách. Čas zmeny sa skrátil na minimum. Všetko v našom živote sa zrýchlilo. Nebudem písať o všetkých problémoch a problémikoch, ktoré nárazové  vlny priniesli, ale musím povedať, že bez seba zapretia v niekoľkých momentoch to nešlo. Ak si budete pyramidálnu energiu vo Visoko dávkovať v menších dávkach, budete mať plynulejšie zmeny. Už počas prvého roka ciest do Visoko som  hľadala spôsoby a prostriedky, ktoré by nám energiu udržali bez veľkých výkyvov a podľa možnosti aj  dobíjali. Stretávala som sa s nadšencami okolo pyramíd, vedcami, čítala články a najmä skúšala všetky možné dostupné spôsoby. Najmenej sa mi páči spôsob izolácie od ľudí a miest, kde strácame najviac energie. Sú to nákupné centrá, hromadná doprava, športové a kultúrne podujatia, ai.

Po roku cestovania do Visoko bolo pre mňa veľmi náročné ísť do nákupného centra, kde je energia doslova vysávaná. Musela som. Nevyhovovali mi ani rôzne prístroje, ktoré síce dočasne  pomohli na fyzickej úrovni, ale moja aura bola rozbitá a trvalo chvíľu, kým som sa poskladala. Inšpiráciou mi stále boli informácie okolo pyramidálneho výskumu vo Visoko. Používala som kryštály rôznych kameňov, polodrahokamov a vyskúšala som aj kremeň. Je známe že kremeň sa používal pri stavbe pyramíd, ale je súčasťou pravekých i moderných technológií. Objavenie a pochopenie fungovania pravekých technológií prinieslo zmenu pohľadu na dovtedy neriešiteľný problém. Ako mať dostatok energie na plnohodnotný život?

Stretnutie s Dr. Valery Uvarovom z Ruska mi otvorilo oči. Uvedomila som si, že uchovanie si energie je komplexnejšia záležitosť, než som dovtedy vnímala. K transformácií potrebujeme systematicky energiu dopĺňať. Stať sa generátorom energie – svetelnou pyramídou. Rada objasním tieto slovné spojenia, fakty, ktoré sme zabudli na ceste prechodu od dávnych civilizácií k našej dnešnej. Pyramída, strom alebo človek majú totožný energetický systém. Pyramída je konštrukcia, technické zariadenie, generátor voľnej energie postavený podľa predlohy človeka. Strom s koreňmi v zemi a korunou týčiacou sa k oblohe nemá žiaden vedľajší zdroj energie, je energetickým kanálom. Pokiaľ je na vhodnom mieste, prospieva. Ak sa na strome prejaví nejaký problém, naznačujúci stratu energie a následne vyhynutie, najčastejšie za ním stojí iba človek. Takýto deštruktívny postoj má človek aj k sebe. Zabudol na svoje korene, obrazné aj skutočné, stratil spojenie s planétou a tým aj so sebou. Často počujete vyhlásenia o tom, že je dôležité navrátiť sa ku koreňom. Ako si to predstavujete vy? Je dostupné jasné vysvetlenie, čo v skutočnosti znamená  takýto návrat ku koreňom? Pre mňa to bol návrat do minulosti na všetkých úrovniach. Osobnej, rodovej aj civilizačnej. Na tej poslednej som začala nachádzať odpovede na otázky, ktoré sa mi hlavou mihali najčastejšie. Čo odlišuje nás od pravekých vyspelých civilizácií? Prečo pyramidálne stavby a technológie pretrvali desaťtisíce rokov, funkčné, ako jediné stavby na planéte? Kde sa stratili všetky ostatné stavby a stopy po osídlení? Nepripúšťam som názor historikov ani evolučných teoretikov – vedcov, že sme sa vyvinuli z opice a žili primitívnym spôsobom života. Absolútna dokonalosť ľudského tela v spojitosti s jeho energetickým systémom mi to nedovoľuje. Ak hľadáte odpovede na otázky, vždy ich nájdete. Stačí mať otvorené oči, uši a byť vnímavý v každom okamžiku. Pretože všetko už bolo vymyslené. Módne trendy sa točia okolo tejto vety stále dokola. V starom Egypte vidíme na každom kroku fokus na človeka. V pyramídach a chrámoch sú nástenné maľby, obrazy ľudí v rôznych situáciách s ozdobami a nástrojmi. Jednými z mnohých takýchto nástrojov sú špeciálne  sandále alebo vložky do topánok  a ďalšími žezlá, ktoré majú v rukách starí Egypťania. Tieto nástroje boli známe taktiež v starovekom Grécku a Ríme. Kultúrne pamiatky týchto miest sú plné podobných artefaktov. V. Uvarov mi postupne odkrýval a objasňoval ako pracujú a prečo ich používali. Osobná skúsenosť prekonala všetko čo som si predstavovala a očakávala.
Zarážajúce je, že pohľady autorov kníh o starovekom Egypte a V. Uvarova sú v mnohom rozdielne. Stratili sa niektoré zásadné informácie náročky? Patria sem najmä tie o skutočnom význame pomôcok na dobíjanie, harmonizáciu a synchronizáciu energií človeka.

Osobná skúsenosť, nové informácie a fotografie aury z ciest do pyramíd mi ukázali, ako jednoducho môže človek urobiť poriadok vo svojom energetickom poli a tým sa prinavracať k sebe. Na energetickej úrovni sa často operuje  pojmom čakra. Je určite dôležitý,  ale to, ako ho popisujú východné kultúry,  je veľmi zavádzajúce. Takto prezentovaný čakrový systém opisuje núdzový energetický režim človeka. Teda systém, ktorý nefunguje ako má. Podľa neho máme v obale aury diery, čím sme ohrození a najmä nie sme chránení. Cvičenie a čistenie čakier v núdzovom režime je plytvanie energiou. V konečnom dôsledku nás to nenavráti k zdroju energie a tým ani k zdraviu. Dlho sa mi nedalo uveriť, že by takto masívne presadzovaný systém mohol byť zámerom. Pochopila som, že tajomstvá má každá oblasť v živote, nevynímajúc ezoteriku, duchovné učenia či náboženstvá. Videla som, že energetický systém človeka po dobití energiou sa automaticky,  bez úsilia konkrétnej osoby mení. Reštart je okamih, stotina sekundy, v ktorej sa aktivizuje energetický kanál,  čakrový  systém sa vertikalizuje. Aktivuje sa kanál, ktorý vytvorí nové energetické telo, torus. Tento okamih zažilo mnoho ľudí  v údolí pyramíd a aj na seminároch, „Ja som svetelná pyramída“, ktoré vediem. Fotografie aury pred a po aktivácii torusu sú súčasťou seminára. Najdôležitejšie je, čo sa vlastne udeje v tomto magickom okamihu. Osoba, ktorej sa aktivoval torus, zažije  masívny prílev energie, často  sa jej začne točiť hlava, ostane na chvíľu slabá ako keď sa blíži kolaps. Všetci vidíme tu zmenu a každý ju cíti ako neopakovateľný okamih. Emócie sú veľké, často sa uvoľňujú plačom. Človek ako jediný živý tvor na planéte a v okolitom vesmíre funguje bez torusu. V ostatnom čase sa stretávate s obrázkami, kedy vidíte jablko, strom, srdce, planétu, galaxiu ai., v torusovom obale. Dostupné sú obrázky človeka, ale bohužiaľ, skutočnosť je odlišná. Poznám len niekoľko ľudí, ktorí majú vertikalizovaný energetický systém. Ak sa to aj podarí, v návale každodenných povinností sa opäť stávame zraniteľní, s deravou aurou. Naša najlepšia ochrana je celistvý energetický obal. Ochrana musí vychádzať z vnútra človeka. Žiadne energetické ochrany, štíty, plášte, vajíčka ani šperky, náramky a amulety sa nepostarajú o našu energetickú bezpečnosť natrvalo. Všetko, čo k nám prichádza z vonka, je len leukoplastom na ranu. Sila a tým aj ochrana je zakódovaná v nás. Aktivujte si svoj torus je heslo pre najbližšie obdobie.

Dostať sa do tejto situácie, krôčik od aktivácie torusu, teda vertikalizácie čakrového systému, je vyvrcholenie jednej etapy života, poznania. Čo je na jeho začiatku? Osobná potreba zmeniť niečo vo svojom živote. Zmena rôznych zvykov, návykov, myšlienkových pochodov, postojov, zmena všetkého toho, čo nás obmedzuje a drží v kliešťoch. Každý človek má okamih prebudenia sa spojený s inou situáciou. To je v poriadku. Ciest môže byť milión. Ale predsa len je niekoľko dôležitých bodov, ktoré proces priblížia rýchlejšie a pripravia človeka na aktiváciu. Videla som niekoľko samovoľných aktivácií, bez cvičenia,  pri rozhovore a pri návšteve tunelov pod pyramídami. Všetci boli pripravení, čakali na impulz. Impulzom môže byť miesto, priestor, kde sa v okamžiku dostane danej osobe veľa energie. Energiou môže byť aj informácia, ktorá poskladá mozaiku.

V našich životoch sú oblasti, kde sa oplatí investovať pozornosť a energiu. Venujte úprimnú pozornosť v prvom rade sebe, aby ste rozpoznali, čo sa vo vašom živote deje a začnite intenzívne sledovať, čo sa deje vo vašej rodine. V zrkadlení najbližších osôb pochopíte rodové vzory, nájdete návody, ako z kola von. To je návrat ku koreňom, poznať, ctiť a milovať svoju rodinu, nech by sa vám zdala akákoľvek. Ste jej členom, máte to isté v sebe. Aby nedegenerovali naše deti, ale konečne nastal čas vzostupu v rodoch, je nevyhnutné pomenovať, odpustiť a vykročiť za poznaním seba samého. Bez naplnenia tohto predpokladu sa natrápite, ale aj tak nevykročíte vpred. To elastické prepojenie vás vždy vtiahne späť,  do diania, ktoré ste považovali za ukončené.
Zrieknite sa priemyselne spracovaných potravín, pestujte si svoje zdravé. Jedzte čo najviac čerstvej stravy, živej. Nemôžeme predsa liečiť živé, teda človeka, mŕtvym – priemyselne spracovaným. Buďte čo najviac v prírode, vybudujte si relaxačný kútik s rastlinkami v byte, alebo záhradku, ak máte možnosť. Staňte sa autentickí, pravdiví v každom okamžiku. Otvorte srdce sebe, blízkym aj vzdialeným. Hľadajte v každej situácií niečo nové, nie ťažobu stále sa opakujúcich problémov. Nejedzte mäso, energia zomierajúceho zvieraťa je veľmi ťaživá, kumuluje strach. Hľadajte všetky podnety, kedy energeticky krvácate. Zastavte to! Vyhľadávajte energetický silné, podnetné miesta a situácie. Chráňte a dopĺňajte svoju energiu všetkými dostupnými prostriedkami. Staňte sa pozorní, citliví a vnímaví na to, čo sa deje vo vašom tele a Bytí. Trénujte a rozpoznávajte, aké informácie vám nesú situácie. Staňte sa majstrom, saganom,  svojho vlastného života J.

S pozdravom príjemného dňa.

autor článku Martina Turiničová